Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Gdańsk, dnia 11.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

 
A. Otwarcie ofert
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie: 1) zamówienia, w wysokości 113 465 zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł) 2. W postępowaniu: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.12.2017 r. o godz. 10:15  w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, w sali nr 13 adres: ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-251 Gdańsk
 
B.  Zestawienie ofert
 
Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:
 
1. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów, zaoferowana cena brutto: 110 356 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć zł), termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r., warunki płatności: rozliczenie dostaw odbywać się będzie 2 razy w miesiącu - za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

 

Na oryginale podpisał
p. o. Pomorski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego
Janusz Staniszewski 

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

 

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.