Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Stosownie do art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga powinna zawierać co najmniej dane skarżącego, jego adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, w każdą środę tygodnia od godz. 15:00 do godz. 16:00 po wcześniejszym umówieniu się.
 
Zgłoszenia przyjmuje i koordynuje sekretariat WITD w Gdańsku: tel. (58) 524 – 12 – 80; fax (58) 524 – 12 – 92.

 

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy kierować na adres:

Wojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 51
80-251 Gdańsk


 

Główny Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków, raz w tygodniu, poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny w Biurze Głównego Inspektora, pod nr tel. 0 22 22 04 888.


Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy kierować na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa.