Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Podstawę prawną działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku stanowią:

 

1) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. 1137 z późn. zm.);

4) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367);

5) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

6) rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 2007 r. Nr 109, poz. 753 z późn. zm.);

7) zarządzenie Nr 136/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Gdańsku;

8) regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku - zarządzenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr 42/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. zm. zarządzeniem Nr 14/2012 z dnia 22 maja 2012r. i zarządzeniem Nr 23/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.