Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Inspekcja Transportu Drogowego współdziała w szczególności z:

- Policją,

- Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Agencją Wywiadu,

- Biurem Ochrony Rządu,

- Żandarmerią Wojskową,

- Strażą Graniczną,

- Służbą Celną,

- Kontrolą skarbową,

- Państwową Inspekcją Pracy,

- Inspekcją Handlową,

- Inspekcją Ochrony Środowiska,

- Inspekcją Weterynaryjną

- Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji.

Ponadto w ramach podpisanych porozumień, Inspekcja współpracuje z:

- urzędami miar,

- Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych,

- Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

W celu realizacji zadań ustawowych Inspekcja współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych. W ramach tej współpracy funkcjonuje przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego Społeczny Zespół Konsultacyjno-Doradczy.