Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku stanowią:

Łukasz Baranowski - Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Przemysław Gradomski - Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Przemysław Iwański - Naczelnik Wydziału Inspekcji

Karolina Florkowska - Główny Księgowy

Anna Sawicka - Naczelnik Wydziału Prawnego

Andrzej Chudy - Naczelnik Wydziału Administracyjno Technicznego

 

 

Kontakt z powyższymi osobami możliwy jest poprzez sekretariat pod numerem tel. (58) 524-12-80