Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ul. Chałubińskiego 4/6
00-920 Warszawa
tel. 22 630-10-00
www.mi.gov.pl

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
tel. 22 220-40-00
www.gitd.gov.pl

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD

ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

informacja:
BTM 22 220-43-17

sekretariat:
22 220-43-11

www.botm.gov.pl

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel. 22 536-10-20
www.zmpd.pl

Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. 22 811-32-31
www.its.home.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. 22 827-02-59
www.sitk.org.pl

Transportowy Dozór Techniczny (TDT)

ul. Chałubińskiego 4
00-920 Warszawa
tel. 22 490-29-02
www.tdt.pl

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji

Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
tel. 22 823-68-72
www.pigtsis.pl

Departament Transportu Drogowego

tel. 22 630-12-40

Polska Izba Gospodarcza


ul. Św. Marcina 80/82
61-809 Poznań
tel. 61 851-78-48,
tel. 61 851-78-49

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
tel. 58 321-59-00
www.pomorska.policja.gov.pl/

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35
80-917 Gdańsk
tel. 58 524-20-02

Izba Celna w Gdyni

ul. Północna 9A
81-029 Gdynia
58 620-29-30
www.gdynia.uc.gov.pl

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1
81-212 Gdynia
tel. 58 663-69-93
www.pspdgdynia.pl

   

 

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.