Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Gdańsk 12 listopada 2019 r.

WP.272.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku w 2020 r.

Czytaj więcej...

WP. 272.1.2019

Gdańsk, dnia 23 października 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - NA DOSTAWĘ
PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku"

 

Termin składania ofert:

08.11.2019 r. godzina 10:00

 

Miejsce składania ofert:

Sekretariat pokój nr 20

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk.

 

W załączeniu, jako pliki do pobrania przekazuję:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Z ZAŁĄCZNIKAMI 1-6

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa
Dolina 50, 80-286 Gdańsk.

 

Na oryginale podpisał
Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Łukasz Baranowski

Gdańsk, dnia 18 lipca 2019 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.

Zbywający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z §21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729):

Pani Elżbieta Kosmowska „PREMIUM”, ul. Sportowa 6a, 92-200 Pabianice, NIP: 731 122 92 28.

 

 

 

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Łukasz Baranowski

 

 • strona internetowa,
 • BIP,
 • tablica informacyjna.
 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk
  na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 10 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i § 12 zarządzenia nr 20/2017 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, w tym oceny przydatności
  do dalszego użytkowania, procedury ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywaniu i darowizny,

ogłasza przetarg

Czytaj więcej...

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.