WP.272.1.2017

Gdańsk, dnia 09 maja 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – NA DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO
ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ BIUROWĄ DLA POTRZEB  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU, WYPRODUKOWANEGO 2017 R.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

"Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową
dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku"

 

Termin składania ofert:

17 MAJA 2017 r.        godzina 10:00

Miejsce składania ofert:

                                       Sekretariat pokój nr 20

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-251 Gdańsk.

W załączeniu, jako pliki do pobrania przekazuję:

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-251 Gdańsk.

 

Gdańsk, dnia 11 maja 2017 r.

 

 

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu "Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2017r."

 

 (znak postępowania WP.272.1.2017)

 

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku w odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytanie :

 „Czy Zamawiający dopuszcza pojemność silnika w handlowym określeniu 2.0 (1995 cm3)?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza silnika o pojemności 1995 cm3. Zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga silnika wysokoprężnego (diesel) z turbodoładowaniem o pojemności skokowej min 2200 cm3 i mocy min 105 KW (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji).

 

Gdańsk, dnia 16 maja 2017 r.

 

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu "Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2017r."

 

 (znak postępowania WP.272.1.2017)

 

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku w odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytanie :

 „Czy Zamawiający dopuści pojazd o nadwoziu fabrycznie w kolorze białym z możliwością przemalowania na kolor ciemnozielony z tym, że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) pozostaną w kolorze białym?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość przemalowania nadwozia poza fabryką, jednakże wyłącznie w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu i zapewnienia warunków gwarancyjnych zgodnych z załącznikiem nr 1 do SIWZ.