Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu "Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2017r."

 

 (znak postępowania WP.272.1.2017)

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku w odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytanie :

 „Czy Zamawiający dopuszcza pojemność silnika w handlowym określeniu 2.0 (1995 cm3)?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza silnika o pojemności 1995 cm3. Zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga silnika wysokoprężnego (diesel) z turbodoładowaniem o pojemności skokowej min 2200 cm3 i mocy min 105 KW (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji).

 

Gdańsk, dnia 16 maja 2017 r.

 

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu "Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2017r."

 

 (znak postępowania WP.272.1.2017)

 

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku w odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

 

Zapytanie :

 „Czy Zamawiający dopuści pojazd o nadwoziu fabrycznie w kolorze białym z możliwością przemalowania na kolor ciemnozielony z tym, że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) pozostaną w kolorze białym?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość przemalowania nadwozia poza fabryką, jednakże wyłącznie w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu i zapewnienia warunków gwarancyjnych zgodnych z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

 

 

 

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.