Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

W dniu 19 marca 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurowądla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku (Ogłoszenie nr 529876-N-2018 z dnia 2018-03-12):

Dot. Załącznik nr 1 pkt. 62

1.       Czy z uwagi na ograniczone możliwości akredytacji laboratoriów wzorcujących w zakresie wzorcowania przymiarów do pomiarów wysokość Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymogu: „Wysokościomierz 5 m, ze świadectwem wzorcowania PCA” na „Wysokościomierz 5 m, ze świadectwem wzorcowania”

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie „Wysokościomierza 5 m, ze świadectwem wzorcowania”.

Specyfikacja zawierająca zmianę została zamieszczona na stronie: www.witd.gdansk.pl, https://witdgdansk.bip.gov.pl

 

Dot. Termin realizacji zamówienia

2.       Czy z uwagi na terminy produkcyjne pojazdów bazowych Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 30.07.2018r.?

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 30.07.2018r.

 

Wyk. w 2 egz.                                                   

Egz. 1 – strona internetowa

 Egz. 2 – wykonawca

 

                                                                       Pomorski Wojewódzki

                                                                                                  Inspektor Transportu Drogowego

                                                                                                                 /podpis na oryginale/

                                                                                                              Łukasz Baranowski

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.