Gdańsk, dnia 18 lipca 2019 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.

Zbywający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z §21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729):

Pani Elżbieta Kosmowska „PREMIUM”, ul. Sportowa 6a, 92-200 Pabianice, NIP: 731 122 92 28.

 

 

 

 

 

Na oryginale podpisał

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Łukasz Baranowski

 

  • strona internetowa,
  • BIP,
  • tablica informacyjna.