WP. 272.1.2019

Gdańsk, dnia 23 października 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - NA DOSTAWĘ
PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku"

 

Termin składania ofert:

08.11.2019 r. godzina 10:00

 

Miejsce składania ofert:

Sekretariat pokój nr 20

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk.

 

W załączeniu, jako pliki do pobrania przekazuję:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Z ZAŁĄCZNIKAMI 1-6

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa
Dolina 50, 80-286 Gdańsk.

 

Na oryginale podpisał
Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Łukasz Baranowski