Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

W dniu 06.07.2017r. na drodze krajowej nr 20 w m. Starkowa Huta zespół kontrolny z WITD w Gdańsku zatrzymał do kontroli pojazd DAF z naczepą. Podczas kontroli pobrane zostały dane z karty kierowcy oraz z pamięci tachografu zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe. Analiza  zapisów cyfrowych z tachografu i karty kierowcy wzbudziły wątpliwości pomiędzy danymi, które zostały zapisane w pamięci tachografu a na karcie kierowcy.

Kierowcę przesłuchano na okoliczność używania niedozwolonego urządzenia, którym przełączył tachograf na rejestrowanie odpoczynku zamiast rejestracji jazdy. Kierowca do tego celu używał pilota służącego do wprowadzania tachografu w tryb rejestracji odpoczynku podczas ruchu pojazdu.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zamontowania w pojeździe niedozwolonego urządzenia pozwalającego na manipulowanie zapisem danych przebiegających z impulsatora tachografu zamontowanego w skrzyni biegów do tachografu cyfrowego dokonano oględzin pojazdu, kabiny oraz skrzyni biegów. Podczas oględzin kabiny pojazdu stwierdzono, iż do instalacji elektrycznej pojazdu i tachografu podłączone zostało niefabryczne dodatkowe urządzenie w obudowie z tworzywa prawdopodobnie imitujące drugi sygnał. Dalsze oględziny kabiny pojazdu pozwoliły ujawnić pilota sterującego tym urządzeniem. W toku kontroli dokonano przejazdu z miejsca kontroli pojazdu do serwisu pojazdów marki DAF aby zdiagnozować instalację pojazdu oraz wpięty niedozwolony układ elektroniczny powodujący zakłócanie pracy tachografu. Dokonano również próby drogowej, w której na pewnym odcinku drogi tachograf rejestrował odpoczynek a następnie podczas jazdy kontrolujący pilotem wyłączył urządzenie zakłócające i natychmiast na tachografie pojawiła się prędkość poruszającego się pojazdu, a aktywność kierowcy zmieniła się z odpoczynku na jazdę.

Dalsze czynności kontrolne z udziałem technika tachografów będącego pracownikiem warsztatu firmy DAF przeprowadzono w serwisie, gdzie wymontowano dodatkowe niedozwolone urządzenia.

W stosunku do przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5000 zł. za nierejestrowanie przez kierowcę swojego czasu aktywności. Ponadto przewoźnik musiał pokryć koszty ponownej kalibracji układu tachograf – pojazd.