Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2018 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

W dniu 04.08.2017 r. zespół kontrolny z WITD Gdańsk prowadząc czynności kontrolne na autostradzie A1 w m. Rusocin zatrzymał do kontroli dwa pojazdy zarejestrowane w Anglii i Irlandii należące do polskiego przewoźnika. W dniu kontroli kierowcy wykonywali krajowy transport drogowy masy bitumicznej z Gdańska do Tczewa. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości.

 

Kierowcy nie okazali do kontroli żadnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych, po weryfikacji we właściwych urzędach okazało się,  że kontrolowany przedsiębiorca nie posiada uprawnień do wykonywania przewozów drogowych. Ponadto jeden z kierowców prowadził pojazd bez zalogowanej karty do tachografu, a tachografy w obu pojazdach nie posiadały ważnej legalizacji. Kierowcy nie okazali do kontroli dowodów rejestracyjnych pojazdów, nie okazali również dokumentów umożliwiających weryfikację ich czasu pracy z ostatnich 28 dni. Jeden z kierowców nie przedstawił do kontroli dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Stwierdzono również wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne zużycie bieżnika opon oraz różną rzeźbę bieżnika opon na tej samej osi pojazdu. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą w łącznej kwocie 23 000 złotych.  Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4 000 zł.

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.