Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

W dniu 04.08.2017 r. zespół kontrolny z WITD Gdańsk prowadząc czynności kontrolne na autostradzie A1 w m. Rusocin zatrzymał do kontroli dwa pojazdy zarejestrowane w Anglii i Irlandii należące do polskiego przewoźnika. W dniu kontroli kierowcy wykonywali krajowy transport drogowy masy bitumicznej z Gdańska do Tczewa. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości.

 

Kierowcy nie okazali do kontroli żadnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych, po weryfikacji we właściwych urzędach okazało się,  że kontrolowany przedsiębiorca nie posiada uprawnień do wykonywania przewozów drogowych. Ponadto jeden z kierowców prowadził pojazd bez zalogowanej karty do tachografu, a tachografy w obu pojazdach nie posiadały ważnej legalizacji. Kierowcy nie okazali do kontroli dowodów rejestracyjnych pojazdów, nie okazali również dokumentów umożliwiających weryfikację ich czasu pracy z ostatnich 28 dni. Jeden z kierowców nie przedstawił do kontroli dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Stwierdzono również wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne zużycie bieżnika opon oraz różną rzeźbę bieżnika opon na tej samej osi pojazdu. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą w łącznej kwocie 23 000 złotych.  Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4 000 zł.