Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2018 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

W dniu 12-09-2017 roku inspektorzy transportu drogowego z oddziału w Człuchowie w trakcie wykonywania czynności kontrolnych w miejscowości Rzeczenica zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. Przyczyną kontroli było niesprawne oświetlenie tylne w naczepie.

 

 

Podczas kontroli okazało się, że kierujący pojazdem przedsiębiorca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Dokument został zatrzymany w związku z przekroczeniem przez kierującego maksymalnej liczby punktów karnych. W trakcie kontroli okazało się również, że naczepa, która miała w dniu 4 września br. przeprowadzone badanie techniczne zagraża bezpieczeństwu na drodze. W naczepie poza awarią oświetlenia stwierdzono znacznie zużyte ogumienie wraz z rozwarstwieniem opony, brak szpilki w jednym z kół, poluzowane śruby oraz uszkodzenie felgi w związku z jazdą z niedokręconym kołem. W związku z stwierdzonymi naruszeniami kierującego ukarano mandatem karnym w wysokości 1400 zł. m.in. za jazdę bez uprawnień, nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i poruszanie się po drodze pojazdem niesprawnym technicznie. Ponadto od naczepy zatrzymano dowód rejestracyjny oraz zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia stwierdzonych usterek.

 

 

 

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.