Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Od 17 do 20 października 2017r. Inspektorzy z transportu drogowego z Gdańska uczestniczyli w spotkaniu służb odpowiedzialnych za kontrolę transportu drogowego z Czech oraz Niemiec, które odbyło się w Hradec Kralowe w Czechach. Tematem spotkania była szczegółowa kontrola przewozu towarów niebezpiecznych. Omówione zostały także przykłady manipulacji w tachografach cyfrowych.

 

Pierwszego dnia szkolenia odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono zasady funkcjonowania czeskiej służby kontroli transportu drogowego, która jest odpowiednikiem polskiej inspekcji transportu drogowego. Opowiedziano o wyzwaniach i problemach, z którymi czescy inspektorzy mierzą się, na co dzień. Odbyły się również zajęcia w grupach, podczas których inspektorzy z trzech państw analizowali przypadki z kontroli drogowych ADR oraz prezentowali swoje wnioski. Omówiono również szczegóły kontroli drogowych przewozu towarów niebezpiecznych. Prezentacje te stanowiły wstęp teoretyczny do kontroli drogowych, które odbyły się w następnych dniach na autostradzie, niedaleko miasta Hradec Kralove.

 

Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych inspektorzy z Czech, Niemiec i Polskie mieli okazję wymieć swoją wiedzę i doświadczenie oraz przyjrzeć się procedurze kontroli służb inspekcji transportu drogowego i policji oraz ocenie ewentualnych naruszeń. Podczas wspólnych kontroli ujawniono między innymi naruszenia:

* nieprawidłowe zamknięcie złącza typu „Euro” w cysternie przewożącej UN1170 na trasie Polska Czechy;

* otwarty właz służący do górnego napełniania cysterny, otwarty zawór denny oraz zawór kulowy w cysternie przewożącej pozostałości po UN 1170 na  terytorium Czechach;

* niezabezpieczenie ładunku podczas przewozu sztuk przesyłek towarów niebezpiecznych;

* zagrażający bezpieczeństwu stan techniczny pojazdu m.in. ujawniono pęknięte tarcze hamulcowe;

 

Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, czescy inspektorzy zaprezentowali również swoim kolegom z Niemiec i Polski, jedną z największych atrakcji turystycznych regionu – barokowy kompleks szpitalno- pałacowy, w którym mieści się unikalny zbiór rzeźb, kościół pw. Świętej Trójcy i zachowana w oryginalnym stanie, barokowa apteka przyklasztorna.