Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2018 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

13 grudnia 2017r. inspektorzy transportu drogowego z Gdańsku przeprowadzili rekontrolę stanu technicznego autobusów komunikacji miejskiej w powiecie tczewskim. Zaplanowana kontrola w dniu 13 grudnia 2017r. wynikała z dwóch poprzednich kontroli wykonanych pod koniec listopada, które zakończyły się zatrzymaniem 8 dowodów rejestracyjnych autobusów  miejskich i skierowaniem sprawy do Prokuratury Rejonowej w Tczewie z podejrzeniem popełnieniem przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez jednego z diagnostów. 

 

W dniu 27 listopada 2017r. inspektorzy z WITD w Gdańsku zostali skierowany w rejon Tczewa celem sprawdzenia sygnałów od pasażerów komunikacji miejskiej, którzy zgłaszali usterki techniczne w autobusach, którymi codziennie podróżują. Inspektorzy sprawdzili stan techniczny autobusów i w efekcie kontroli zatrzymali 3 dowody rejestracyjne oraz nie dopuścili do przewozu osób z uwagi na wycieki płynów eksploatacyjnych oraz kontrolki układów ABS wskazujące awarię hamulcowych układów przeciwblokujących.

 

Jeszcze tego samego dnia tj. 27 listopada 2017r. przewoźnik poddał autobusy badaniu technicznemu. Badania pojazdów zostały przeprowadzone na stacji kontroli pojazdów a  wynik badania każdego z autobusów był pozytywny ponadto z zapisów w zaświadczeniach wynikało, że stwierdzone usterki zostały usunięte.

Inspektorom tak szybkie usuniecie usterek wydawało się mocno podejrzane i postanowili to sprawdzić. W dniu 29 listopada 2017r. na dworcu w Tczewie skontrolowano trzy autobusy, które poddane zostały kontroli w dniu 27 listopada 2017r. Na miejscu inspektorzy podjęli decyzję  aby autobusy skierować na stację kontroli pojazdów tak aby badania zostały powtórzony w obecności zespołu kontrolnego z WITD w Gdańsku.

 

Wyniki kontroli potwierdziły obawy inspektorów ponieważ stwierdzono, że we wszystkich trzech autobusach nadal wysterują wycieki płynów eksploatacyjnych (z silnika, układu wspomagania kierownicy, zbiornika paliwa) a usterki nie zostały w żaden sposób usunięte.

 

Ponadto, w dwóch autobusach stwierdzone zostały pęknięcia elementów mocujących zawieszenia przednie i tylne takie jak mocowanie poduszki powietrznej zawieszenia i belki poprzecznej poprzedniej a także stwierdzono poodpinane wtyczki czujników układów ABS przy kołach, problem z uruchamianiem silnika, niepewne mocowania szyb bocznych wraz z montażem szyb przesuwanych. W jednym z autobusów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika zadymienia spalin. Żaden z autobusów nie osiągnął minimalnego wymaganego wskaźnika siły hamowania. W efekcie kontroli ponownie zatrzymano dowody rejestracyjne ww. pojazdów określając w warunkach używania zakaz dalszej ich eksploatacji do czasu rzeczywistego usunięcia wszystkich wykazanych usterek.

 

Sprawę potwierdzenia nieprawdy przez diagnostę skierowano do  Prokuratury Rejonowej w Tczewie.

 


 

 

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.