Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2018 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Zasady wykonywania międzynarodowych przewozów niektórych szybko psujących się artykułów żywnościowych przy wykorzystaniu specjalnych środków transportu oraz zasady kontroli zgodności tych środków transportu z normami określa międzynarodowa umowa ATP sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970r. Jeżeli przewoźnik transportuje ładunek, który podlega pod ATP musi posiadać ważne świadectwo ATP, które jest potwierdzeniem spełnienia przez środek transportu w/w umowy. Świadectwo zgodności środka transportu (lub jego kopia) powinno znajdować się w pojeździe i być okazywane na każde żądanie kontrolujących.

 

 

W dniu 23.01.2017r. około godziny 15:30  na autostradzie A1 węzeł Rusocin inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika rumuńskiego. W trakcie kontroli okazało się, że kierowcy przewożą ładunek artykułów spożywczych z Bad Leonfalden /Austria/ do m. Łebcz.  

Podczas analizy okazanych do kontroli dokumentów ustalono, że wykonywany jest międzynarodowy transport drogowy artykułów spożywczych wymagający przewozu w temperaturze kontrolowanej zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP).  Kierowca do kontroli okazał formularz świadectwa zgodności środka transportu, którego termin upłynął z końcem grudnia 2017r. W wyniku oględzin naczepy odnalezioną tabliczkę zgodność środka transportu która również wskazywała, że termin  badania kontroli zgodności z normami zapisanymi w umowie ATP upłynął z końcem grudnia 2017r.

 

Inspektorzy celem zabezpieczenia egzekucji postepowania administracyjnego pobrali kaucję od kierującego w wysokości 8 000 zł. wezwali na miejsce lekarza weterynarii, który podjął decyzję o dopuszczeniu przewozu artykułów do miejsca docelowego.

 


 

 

 

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.