Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2018 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

W dniu 01 lutego 2018 roku w Stężycy inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku wraz z przedstawicielem stowarzyszenia, którego celem jest ochrona praw zwierząt Animal Welfare Foundation przeprowadzili kontrolę drogową przewozu drogowego żywych zwierząt. Około godziny 10.30 inspektorzy zatrzymali pojazd polskiego przewoźnika, którym przewożono 80 sztuk trzody chlewnej.

 

 

 

Po sprawdzeniu dokumentów oraz warunków transportowych okazało się, że kierowca nie posiada przy sobie wymaganego dokumentu jakim jest zezwolenie wydawane na podstawie art. art. 4 rozp UE 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. Dodatkowo zastrzeżenia inspektorów wzbudziła zbyt mała powierzchnia przestrzeni ładunkowej w stosunku do ilości i wagi przewożonych zwierząt oraz brak przegród dzielących na przestrzeni ładunkowej. Z uwagi na naruszenia transportowe na miejsce przyjechał Powiatowy Lekarz Weterynarii, który przejął część postępowania w zakresie odpowiednich warunków transportowych zwierząt przeprowadzał na terenie zakładu, gdzie miały trafić zwierzęta.

W wyniku kontroli kierowca został ukarany mandatami w kwocie 500 zł. za nieokazanie dokumentu transportowego, który powinien towarzyszyć w transporcie zwierząt. Ponadto z w uwagi na niezastosowanie się do znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdem o masie rzeczywistej powyżej 8 t. kierowcę ukarano mandatem 500 zł. i 2 pkt karnymi.

 

Ponadto kierowca został przesłuchany w charakterze świadka na okoliczność postępowania w sprawach o wykroczenie dla zarządzającego w firmie za brak wyposażenia w odpowiednie dokumenty oraz dopuszczenie do ruchu pojazdu, który nie spełnia warunków specjalnych - brak przegrody oddzielającej przewożone tuczniki.

 

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.