Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

W dniach od 8 do 9 marca 2018 roku po raz kolejny w Gdańsku inspektorzy transportu drogowego otrzymali informację o  nielegalnych przewozach osób realizowanych samochodami osobowymi. Inspektorom udało się zatrzymaćczterech kierowców, którzy kończyli taki przewóz.

 

 

 

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 8 marca br. o około godziny 17.30 w Gdańsku w rejonie dworca autobusowego  inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli samochód VW Touran, którym wykonywano usługę przewozu osób. Pojazd nie był oznakowany zgodnie z przepisami jako „TAXI”, ani nie był wyposażony w taksometr. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kierujący pojazdem przewozi osoby na podstawie aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Za usługę przewozu osób została pobrana opłata w wysokości 10 zł. z karty debetowej pasażera. Potwierdzeniem transakcji była informacja   przesłana na smartfona za pośrednictwem platformy internetowej. Kierujący nie okazał do kontroli licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką, ani licencji uprawniającej do zarobkowego przewozu drogowego osób. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień.

 

Drugiego zatrzymania dokonano w tym samym miejscu pół godziny później. Tym razem pojazdem wykonującym przewóz był samochodem HYUNDAI i20. Przewóz był i tym razem wykonywany na podstawie aplikacji zainstalowanej na smartfonie bez licencji transportowej.

 

Po przeprowadzeniu czynności na miejscu i zebraniu dowodów materiał będzie stanowić podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w kierunku ukarania każdego przewoźnika grzywną po 8 000 zł.

 

Podobne kontrole miały miejsce w dniu 09.03.2018r. i tak jak poprzednio na ulicy 3 Maja w Gdańsku (okolice Dworca PKS) zatrzymano i skontrolowano dwa pojazdy. Jeden wykonujący przewóz dla firmy pod szyldem taxi  i drugi który jeździ dla podmiotu wykorzystującego aplikację mobilna. W pierwszym przypadku samochód został zamówiony telefonicznie za pomocą numeru telefonu, który znajduje się na stronie firmy z nazwą Taxi. W trakcie kontroli ustalono, że przewóz był wykonywany przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie. W drugim przypadku wykonawcą przewozu był 23 letni mężczyzna a zamówienie przejazdu odbyło się za pomocą aplikacji telefonicznej. W trakcie kontroli kierowcy odmówili złożenia wyjaśnień wobec dwóch przedsiębiorców będzie wszczęte postępowanie administracyjne.

 KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponadto autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.