Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku wpłynęła skarga od mieszkańców Żukowa, którzy zaniepokojeni byli licznymi transportami odpadów na lokalnej  trasie Żukowo – Borkowo. Z informacji wynikało, że samochody ciężarowe oznakowane tablicą „ODPADY”  przejeżdżają wiaduktem nad torami kolejowymi oznakowanym znakiem zakazu wjazdu B-18 powyżej 15 t. następnie w odległości ok. 200 – 300 metrów pojazdy skręcają na drogę polna i tam rozładowują ładunek. 

 

 

 

Już kolejnego dnia od godzin porannych inspektorzy z WITD w Gdańsku pojawili się na drodze powiatowej nr 1903G Kobysewo – Żukowo, na której wprowadzono ograniczenie ruchu pojazdów o masie rzeczywistej pow. 15 ton.

 

Podczas przejazdu lokalną drogą zatrzymano dwa pojazdy naruszające zakaz ruchu B-18. Obaj kierowcy zostali za to wykroczenie ukarani mandatami w wysokości 500 zł., gdyż przewoźnik nie posiadał zezwolenia od zarządcy drogi na odstępstwo znaku B-18. Ponadto jeden z nich przekroczył  maksymalny czas prowadzenia pojazdu za co został ukarany mandatem w wysokości 600 zł.

 

Ustalono, że na działce, na którą jechały zatrzymane pojazdy eksploatowany jest żwir, natomiast ziemia z wykopu, którą transportowały zatrzymane pojazdy miała posłużyć do zasypywania wyrobiska. Okazało się, że właściciel działki posiada stosowne zezwolenia na tego typu działalność. 


Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.