Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

W dniu 11.05.2018 Inspektorzy Transportu Drogowego z Gdańska prowadzili czynności kontrolne ukierunkowane na ważenie pojazdów. Dzięki pracy inspekcyjnego motocyklisty zatrzymano pojazdy,  których masa była wielokrotnie przekroczona.

Dzięki temu udało się wyeliminować z ruchu przeciążone pojazdy, które poruszając się po drogach stwarzają potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego jako jedyny podmiot prowadzący kontrole drogowe posiada wagi, które umożliwiają sprawdzenie rzeczywistej masy pojazdu. Już od dłuższego czasu zwracamy uwagę na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których gabaryty umożliwiają niezgodny z prawem przewóz ładunków. Ostatnie ważenia to potwierdziły. Trzy najcięższe zatrzymane pojazdy ważyły odpowiednio 6,7 tony, 7,1 i 8,1 tony. W każdym przypadku były to pojazdy o dmc do 3,5 tony a w przypadku najcięższego pojazdu dopuszczalna ładowność została określona w dowodzie rejestracyjnym na zaledwie 253 kg, a waga ładunku, znajdującego się w aucie wyniosła aż 4,5 tony. Nacisk jednej z osi to aż 5,8 tony.

Sankcje za tego rodzaju naruszenie dotyczą kierowców, których ukarano mandatami karnymi po 500 zł a pojazdy skierowano na parking administracyjny.

  

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.