Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

W dniu 11.05.2018 Inspektorzy Transportu Drogowego z Gdańska prowadzili czynności kontrolne ukierunkowane na ważenie pojazdów. Dzięki pracy inspekcyjnego motocyklisty zatrzymano pojazdy,  których masa była wielokrotnie przekroczona.

Dzięki temu udało się wyeliminować z ruchu przeciążone pojazdy, które poruszając się po drogach stwarzają potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego jako jedyny podmiot prowadzący kontrole drogowe posiada wagi, które umożliwiają sprawdzenie rzeczywistej masy pojazdu. Już od dłuższego czasu zwracamy uwagę na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których gabaryty umożliwiają niezgodny z prawem przewóz ładunków. Ostatnie ważenia to potwierdziły. Trzy najcięższe zatrzymane pojazdy ważyły odpowiednio 6,7 tony, 7,1 i 8,1 tony. W każdym przypadku były to pojazdy o dmc do 3,5 tony a w przypadku najcięższego pojazdu dopuszczalna ładowność została określona w dowodzie rejestracyjnym na zaledwie 253 kg, a waga ładunku, znajdującego się w aucie wyniosła aż 4,5 tony. Nacisk jednej z osi to aż 5,8 tony.

Sankcje za tego rodzaju naruszenie dotyczą kierowców, których ukarano mandatami karnymi po 500 zł a pojazdy skierowano na parking administracyjny.

  

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.