Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

 

Inspektorzy transportu drogowego podczas jednej kontroli drogowej za stwierdzone naruszenia w transporcie drogowym, które popełnił kierowca i przedsiębiorca naliczyli 67 300 zł. W ostatni piątek czerwca w miejscowości Rusocin tuż przy punkcie poboru opłat autostrady A1 zatrzymano do kontroli drogowej samochód ciężarowy DAF z przyczepą.

Numery rejestracyjne pojazdów sugerowały, iż należą one do przewoźnika zagranicznego. Jednak wyjaśnienia kierowcy oraz okazane dokumenty wskazywały, że transport jest wykonywany jest krajowy transport drogowy artykułów spożywczo – przemysłowych (dla sklepu należącego do sieci jednego z supermarketów) z Komornik do Gdyni przez polskiego przewoźnika.

Dalsze czynności, które prowadzili inspektorzy pozwoliły na ustalenie, iż polski przewoźnik zakupił oba pojazdy kilka miesięcy wcześniej za granicą (samochód ciężarowy w Holandii natomiast przyczepę w Belgii). Po konsultacjach i pomocy ze strony urzędników starostwa powiatowego w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej oraz patrolu policji z Pruszcza Gdańskiego ustalono, iż samochód ciężarowy nie jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również został wyrejestrowany w miejscu zakupu, tj. w Holandii.

Przewoźnik tłumaczył zaistniałą sytuację tym, iż oprócz działalności transportowej prowadzi również handel pojazdami i sądził, iż nie musi rejestrować w Polsce pojazdu sprowadzonego z zagranicy, który z założenia jest przeznaczony na sprzedaż, a transport jest nim wykonywany tylko okazjonalnie.

Jakby tego było mało, okazało się, iż kierowca prowadzi pojazd bez włożonej do tachografu karty kierowcy (straciła ważność w połowie maja) i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami kategorii „C+E”. Jak oświadczył kierowca, nowej karty nie zdążył wyrobić ponieważ dużo pracuje i nie miał na to czasu, a jeśli chodzi o uprawnienia do kierowania kontrolowanym pojazdem to właśnie odbywa kurs w ośrodku szkolenia kierowców tylko brak czasu uniemożliwia mu zapisanie się na egzamin.

Analiza danych w tachografie cyfrowym wykazała, iż kontrolowany kierowca jeździł bez karty kierowcy w całym kontrolowanym okresie tj. od 2 czerwca do dnia kontroli powodując powstanie ponad 30 naruszeń norm czasu pracy. Kontrolowany zespół pojazdów został odholowany na parking administracyjny na koszt przedsiębiorcy. Na kierowcę nałożono mandaty karne na łączną sumę 2 350 złotych. Natomiast na przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że łączna suma kar za naruszenia wyniosła: kierowca – 23 450 złotych, a przedsiębiorca – 43 850 złotych. Oczywiście kary w postępowaniu administracyjnym za stwierdzone naruszenia podczas kontroli drogowej są ograniczone do 10 000 zł.

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.