Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Inspektorzy 2018 07 22Transportu Drogowego z Gdańska w ostatni weekend podczas obowiązywania zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton patrolowali drogi pomorza sprawdzając czy kierowcy przestrzegają tych przepisów. W niedzielę około godziny 9.30 w trakcie patrolowania Obwodnicy Trójmiejskiej inspektorzy zauważyli pojazd członowy przewożący ładunek nienormatywny jadący w kierunku autostrady A1. Już w trakcie dojeżdżania do pojazdów pilot jadący za przewożonym ładunkiem wykonywał niebezpieczne manewry powodując groźnie wyglądające sytuacje. Między innymi na węźle Straszyn spowalniał ruchu do około 40 km/h na lewym pasie uniemożliwiając wyprzedzenie pojazdu nienormatywnego. Pojazd zatrzymano na autostradzie nakazując zjazd na Miejsce Obsługi Podróżnych w Kleszczewku.

 Podczas kontroli kierowcy okazali zezwolenie kat. V. Z uwagi na wymiary pojazdu długość m.in. szerokość wynosząca 3,8 m kierowca powinien okazać zezwolenie kat.VI. Dodatkowo przy takich wymiarach wymagane jest pilotowanie przewozu przez dwóch pilotów. Kontrolowany przewóz zabezpieczany był przez jednego pilota, który nie posiadał stosownego przeszkolenia dla osób zabezpieczających przejazdu ładunków ponadnormatywnych. Pilot ukarany mandatem karnym w wysokości 350 zł., Dodatkowo pojazd pilotujący nie był oznakowany tablica o szerokości ładunku.
Stwierdzone nieprawidłowości spowodowały zakaz dalszego transportu, kierowca pojazdu nienormatywnego został ukarany za nieprzestrzeganie zakazu ruchu w niedzielę oraz za brak okularów podczas jazdy, które były wymagane na podstawie kodu w prawie. Dodatkowo wszczęte zostanie postępowanie administracyjne za poruszanie się bez zezwolenia, które zagrożone jest karą w wysokości 5 000 zł.

2018 07 22.12018 07 22.2

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.