Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

2018 07 19Inspektorzy transportu drogowego przez cztery dni ukierunkowali swoje nocne kontrole na przewozy kontenerów wyjeżdżających z Gdyni lub Gdańska. Typowania pojazdów do kontroli przeprowadzano z nieoznakowanego pojazdu już na Obwodnicy Trójmiejskiej a następnie kierowano pojazdy na punkty ważenia, tak aby poddać je szczegółowym sprawdzeniu. W środę wieczorem zatrzymano zespół pojazdów przewożący dwa 20-stopowe kontenery. Po sprowadzeniu pojazdu na punkt wagowy okazało się, że rzeczywista masa całkowita zespołu to 57,25 tony czyli o ponad 17 ton za dużo.

Dodatkowo inspektorzy sprawdzili wnętrze kontenera, gdzie ujawnili blisko 160 szt. 200 litrowych beczek z materiałem żrącym, który zakwalifikowany jest jako materiał niebezpieczny klasy 8. (UN 1760). Pojazd nie posiadał wymaganego oznakowania tablicami wyróżniającymi a kierowca nie posiadał przeszkolenia i wyposażenia dotyczącego środków ochronnych i przeciwpożarowych. Podczas kontroli czasu pracy, kierowca okazał jedną wykresówkę z dnia wykonywania przewozu. Kierowca został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 1500 zł. a wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przeciążenia pojazdu oraz ujawnionych nieprawidłowości w zakresie przewożonego materiału niebezpiecznego.
Łącznie ujawniono jeszcze trzy inne pojazdy, których ciężar był przekroczony. Całkowita masa poszczególnych zestawów wynosiła odpowiednio 55,45 tony, 59,55 tony oraz 70,8 tony. W każdym przypadku kontrole zakończyły się wszczęciem postępowania administracyjnych zagrożonych karą maksymalną do 15 tys. zł.

2018 07 19.1

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.