Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

2018 07 19Inspektorzy transportu drogowego przez cztery dni ukierunkowali swoje nocne kontrole na przewozy kontenerów wyjeżdżających z Gdyni lub Gdańska. Typowania pojazdów do kontroli przeprowadzano z nieoznakowanego pojazdu już na Obwodnicy Trójmiejskiej a następnie kierowano pojazdy na punkty ważenia, tak aby poddać je szczegółowym sprawdzeniu. W środę wieczorem zatrzymano zespół pojazdów przewożący dwa 20-stopowe kontenery. Po sprowadzeniu pojazdu na punkt wagowy okazało się, że rzeczywista masa całkowita zespołu to 57,25 tony czyli o ponad 17 ton za dużo.

Dodatkowo inspektorzy sprawdzili wnętrze kontenera, gdzie ujawnili blisko 160 szt. 200 litrowych beczek z materiałem żrącym, który zakwalifikowany jest jako materiał niebezpieczny klasy 8. (UN 1760). Pojazd nie posiadał wymaganego oznakowania tablicami wyróżniającymi a kierowca nie posiadał przeszkolenia i wyposażenia dotyczącego środków ochronnych i przeciwpożarowych. Podczas kontroli czasu pracy, kierowca okazał jedną wykresówkę z dnia wykonywania przewozu. Kierowca został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 1500 zł. a wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przeciążenia pojazdu oraz ujawnionych nieprawidłowości w zakresie przewożonego materiału niebezpiecznego.
Łącznie ujawniono jeszcze trzy inne pojazdy, których ciężar był przekroczony. Całkowita masa poszczególnych zestawów wynosiła odpowiednio 55,45 tony, 59,55 tony oraz 70,8 tony. W każdym przypadku kontrole zakończyły się wszczęciem postępowania administracyjnych zagrożonych karą maksymalną do 15 tys. zł.

2018 07 19.1

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.