Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Działania kontrolne i prewencyjne były częścią działaniach podjętych w związku z kolejną edycją akcji EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych) prowadzonej we wszystkich krajach europejskich.

Wszczęciem siedmiu postepowań administracyjnych i zatrzymaniem jednego kierującego, który był pod wpływem alkoholu zakończyły się poranne działania kontrolne na autostradzie A1 w

Rusocinie. Celem kontroli było sprawdzenie jak największej liczby kierujących pojazdów ciężarowych pod kątem czasu prowadzenia pojazdów i ewentualnych manipulacji w tym zakresie. W trakcie trzech godzin działań sprawdzono ponad 180 wykonujących transport drogowy.

Tuż po godzinie 6.00 cztery oznakowane pojazdy inspekcji transportu drogowego z Gdańska stanęły tuż przed bramkami autostrady A1 w Rusocinie, gdzie utworzono doraźny punkt kontroli pojazdów ciężarowych. Zatrzymywano do kontroli wszystkie samochody ciężarowe aby sprawdzić czy prawidłowo rejestrowany jest czas prowadzenia pojazdu. Podczas kontroli ujawniono m.in. dwa przypadki braku legalizacji tachografu, prowadzenie pojazdu na cudzej karcie i jeden przypadek prowadzenia pojazdu z wyłączonym tachografem. Ponadto stwierdzono brak badań technicznych oraz usterki techniczne zakwalifikowaną jako niebezpieczne. Podczas sprawdzenia trzeźwości ujawniono kierującego, który był pod wpływem alkoholu, w jego organizmie stwierdzono 0,3 promila alkoholu.

Po zakończeniu działań kontrolnych inspektorzy transportu drogowego wspólnie z policją prowadzili w miejscu obsługi podróżnych na autostradzie działania edukacyjne i informacyjne. Kierowcom przekazano informację o zmianach w przepisach transportowych oraz przeprowadzono praktyczny pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

2018 09 19.2

2018 09 19.4

2018 09 19.1

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.