Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Działania kontrolne i prewencyjne były częścią działaniach podjętych w związku z kolejną edycją akcji EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych) prowadzonej we wszystkich krajach europejskich.

Wszczęciem siedmiu postepowań administracyjnych i zatrzymaniem jednego kierującego, który był pod wpływem alkoholu zakończyły się poranne działania kontrolne na autostradzie A1 w

Rusocinie. Celem kontroli było sprawdzenie jak największej liczby kierujących pojazdów ciężarowych pod kątem czasu prowadzenia pojazdów i ewentualnych manipulacji w tym zakresie. W trakcie trzech godzin działań sprawdzono ponad 180 wykonujących transport drogowy.

Tuż po godzinie 6.00 cztery oznakowane pojazdy inspekcji transportu drogowego z Gdańska stanęły tuż przed bramkami autostrady A1 w Rusocinie, gdzie utworzono doraźny punkt kontroli pojazdów ciężarowych. Zatrzymywano do kontroli wszystkie samochody ciężarowe aby sprawdzić czy prawidłowo rejestrowany jest czas prowadzenia pojazdu. Podczas kontroli ujawniono m.in. dwa przypadki braku legalizacji tachografu, prowadzenie pojazdu na cudzej karcie i jeden przypadek prowadzenia pojazdu z wyłączonym tachografem. Ponadto stwierdzono brak badań technicznych oraz usterki techniczne zakwalifikowaną jako niebezpieczne. Podczas sprawdzenia trzeźwości ujawniono kierującego, który był pod wpływem alkoholu, w jego organizmie stwierdzono 0,3 promila alkoholu.

Po zakończeniu działań kontrolnych inspektorzy transportu drogowego wspólnie z policją prowadzili w miejscu obsługi podróżnych na autostradzie działania edukacyjne i informacyjne. Kierowcom przekazano informację o zmianach w przepisach transportowych oraz przeprowadzono praktyczny pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

2018 09 19.2

2018 09 19.4

2018 09 19.1

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.