Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

W dniu 03 kwietnia 2019r. przekazano zapytanie do jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego czy są zainteresowane otrzymaniem w ramach nieodpłatnego przekazania, zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci:

  1. Ford Transit – GD 1700G, rok produkcji 2005, przebieg 130816 km, termin badania techn. 17.11.2018, data pierwszej rejestracji 22.11.2005r. VIN WF0LXXTTFL5G69719

 2. Renault Master GD 80195, rok produkcji 2003, przebieg 229913 km, termin badania techn. 18.05.2019, data pierwszej rejestracji 18.06.2003r., VIN VF1FDBUH528813098

 3. Opel Vectra - GD 80193, rok produkcji 2003, przebieg 240580 km, termin badania techn. 10.05.2019, data pierwszej rejestracji 15.05.2003r. VIN WOLOZCF693108349

 

Ponadto umieszczono ogłoszenie z informacją o zbędnych składnikach majątku na stronie https://witdgdansk.bip.gov.pl/zbedne-skladniki-majatku/.

Do WITD w Gdańsku wpłynęły trzy wnioski, tylko jeden z nich dotyczył nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego od Urzędu Gminy. Dwa pozostałe wnioski dotyczyły darowizny na rzecz fundacji lub stowarzyszeń.

Tylko jeden wniosek od Urzędu Gminy w Płośnicy /powiat działdowski woj. warmińsko-mazurskie/ spełniał warunki zawarte w ogłoszeniu o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego. Wniosek został złożony przez:

  1. Wójta Gminy Płośnica i dotyczył nieodpłatnego przekazania pojazdu Opel Vectra GD 80193 pojazd będzie wykorzystywany przez gminę do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i przyrody, ochrony dróg, kontroli terenów rekreacyjnych, kontroli terenów zielonych, kontroli ujęć wody, monitorowaniem stanu wód w rzekach na terenie gminy. Ponadto przekazany samochód poprawi możliwości operacyjne Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach kryzysowych.

Dwa wnioski dotyczyły darowizny:

  1. Fundacja Nubia Rumia, ul. Dokerów 1/54, trzech pojazdów Opel Vectra, Ford Transit i Renault Master.
  2. Caritas Diecezji Bydgoskiej, wniosek dotyczy dwóch pojazdów Opel Vectra oraz Renault Master.

Biorąc pod uwagę realizację celów statutowych jednostek oraz potrzebami wnioskodawcy Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podjął decyzję o przekazaniu zbędnych pojazdów niżej wymienionej jednostce:

Urząd Gminy Płośnica Opel Vectra GD 80193.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2017 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, w tym oceny przydatności do dalszego użytkowania, procedury ich sprzedaży, dzierżawy, najmu przekazywania i darowizny kolejność zagospodarowania została określona w § 4 i po próbie przekazania innej jednostce realizującej zadania publiczne następuje sprzedaż.

Na pozostałe dwa pojazdy zostanie umieszczone ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego.

                                                                                                                      Pomorski Wojewódzki

                                                                                                                 Inspektor Transportu Drogowego

                                                                                                                             Łukasz Baranowski

                                                        /podpis na oryginale/

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.