Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

kontrola 26.072019 1W dniu 26.07.2019r. zespół kontrolny z WITD w Gdańsku wykonywał czynności kontrolne na A1 w m. Rusocin. Do kontroli został zatrzymany samochód ciężarowy z przyczepą, który jak się później okazało był już wcześniej kontrolowany przez inspektorów z Gdańska. W toku kontroli ustalono, że pojazd silnikowy zgodnie z informacjami zawartymi w systemie CEPiK i dokumencie rejestracyjnym nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczep.

Nie została bowiem określona dopuszczalna masa całkowita dla zespołu pojazdów. O tym fakcie kierowca i przedsiębiorca został poinformowany przez kontrolującego inspektora w trakcie pierwszej kontroli drogowej 16.07.2019r. Pierwsza kontrola zakończyła się wyczepieniem przyczepy do czasu podjęcia jej przez pojazd, który zgodnie z dokumentem rejestracyjnym miał określone DMC dla zespołu pojazdów.

Nie byłoby nic dziwnego w przebiegu tej kontroli gdyby przewoźnik wyciągnął stosowne wnioski z pierwszego spotkania z gdańskimi inspektorami i do czasu wyjaśnienia kwestii przystosowania tego pojazdu ciężarowego do ciągnięcia przyczep po prostu jej nie podczepiał.

W wyniku nie zastosowania się przewoźnika do wydanego za pierwszym razem zakazu ciągnięcia przyczep przez pojazd do tego nie przystosowany po drugiej kontroli przyczepa-cysterna odprowadzona została na wyznaczony parking administracyjny, gdzie bezpiecznie spędziła weekend ponownie oczekując na pojazd, który zgodnie z homologacją i dokumentem rejestracyjnym mógł ją zabrać ze sobą.

kontrola 26.072019 2

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.