Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Karty kierowcyW dniu 28 października br. około godziny 07:40 w miejscowości Rychnowy na drodze krajowej nr 22, inspektorzy z Oddziału w Chojnicach zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym, jak później ustalono wykonywano przewóz artykułów spożywczych z m. Żabia Wola do m. Koszalin.

       Na początku kontroli, inspektor po wykonaniu wydruku aktywności kierowcy z dnia zatrzymania stwierdził, że kierowca prowadzi pojazd z zalogowaną do tachografu kartą kierowcy, która nie jest jego własnością. Jak ustalono zalogowana karta kierowcy należała do brata przedsiębiorcy, na rzecz którego przewóz drogowy był wykonywany. Kierowca celowo zalogował cudzą kartę kierowcy aby zafałszować swój rzeczywisty czas pracy. Tłumaczył, że chciał jak najszybciej dostarczyć towar i wrócić do domu.

 

Na podstawie danych sczytanych z tachografu pojazdu oraz karty kontrolowanego kierowcy i karty brata przedsiębiorcy, wyjętej z tachografu w chwili kontroli inspektor ustalił, że do takiej sytuacji dochodziło codziennie. Codziennie kontrolowany kierowca używał cudzej karty aby wykonywać zlecane przewozy.

W wyniku połączenia zapisów aktywności z obu kart stwierdzono bardzo dużą ilość naruszeń czasu pracy popełnionych przez kontrolowanego kierowcę. Łączna kwota kary pieniężnej za stwierdzone naruszenia to 42450 zł.

W wyniku analizy czasu pracy „obu kierowców” stwierdzono między innymi:

- przekroczenie jazdy dziennej o ponad 9 godzin!

- przekroczenie czasu jazdy dwutygodniowej o 11 godzin!

- skrócenie dziennego czasu odpoczynku o ponad 5 godzin!

- oraz skrócenie odpoczynku tygodniowego o 19 godzin!.

Bezsprzecznym jest, że kierowca naruszając normy czasu pracy w tak drastyczny sposób jest przemęczony, co wpływa na jego zachowanie za kierownicą i stanowi bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2.000zł. Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.