Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

SK TruckW dniu 4 listopada 2019 r. w miejscowości Swarożyn na autostradzie A1, inspektorzy z Oddziału WITD w Starogardzie Gdańskim zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym wykonywano przewóz mrożonych kurczaków w kontenerze chłodni z miejscowości Grodzisk Wielkopolski do miejscowości Gdańsk.

 

W toku kontroli do analizy pobrane zostały zapisy z cyfrowej karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego. Początkowa analiza danych z samej karty kierowcy nie wskazywała żadnych naruszeń. Po porównaniu danych z karty z danymi z tachografu szybko ustalono, iż kierowca nie przestrzegał w okresie objętym kontrolą, przepisów związanych z czasem pracy kierowcy. Kierowca przyznał, że w kontrolowanym okresie kierował pojazdem i używał do rejestracji czasu swojej pracy również cudzej karty kierowcy. Kierowca użycie cudzej karty, tłumaczył tym, że chciał wykonać przydzielane mu przez szefa zadania transportowe.

Na podstawie danych sczytanych z tachografu pojazdu oraz z karty kontrolowanego kierowcy i drugiej karty używanej przez kierowcy, inspektor ustalił, że do sytuacji używania cudzej karty kierowcy dochodziło codziennie. Codziennie kontrolowany kierowca do rejestracji czasu pracy w tachografie używał dwóch kart, swojej oraz cudzej.

W wyniku połączenia zapisów aktywności dotyczących czasu pracy z obu kart, stwierdzono bardzo dużą ilość naruszeń dotyczących czasu pracy popełnionych przez kontrolowanego kierowcę. Łączna kwota kary pieniężnej z tytułu stwierdzonych naruszeń wyniosła 100 700 zł.

Analiza czasu pracy wykazała, że kierowca wielokrotnie nie odbierał wymaganych odpoczynków dziennych, przekraczał tygodniowy i dwutygodniowy czas jazdy, a także przekraczał maksymalny dzienne okresy prowadzenia pojazdu.

Przykładowe stwierdzone naruszenia:

- przekroczenie jazdy dziennej o 49 godzin i 57 minut! – 25 800 zł !

- przekroczenie jazdy dziennej o 34 godzin i 21 minut! – 17 550 zł !

- przekroczenie czasu jazdy dwutygodniowej o 18 godzin i 34 minuty! – 1150 zł !

- skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 6 godzin i 38 minut! – 3250 zł !

- oraz przekroczenie jazdy ciągłej o 2 godziny i 50 minut! – 1400 zł !

Kierowca naruszając normy czasu pracy w tak drastyczny sposób był przemęczony, co wpływało na jego zachowanie za kierownicą i stanowiło bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierujący został ukarany mandatem karnym. Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.