Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

MAGNES - MANIPULACJA CZASEM PRACY KIEROWCY,

EMULATOR Ad-Blue – MANIPULACJA W UKŁADZIE OCZYSZCZANIA SPALIN.

W dniu 6 listopada 2019 r. w miejscowości Swarożyn na autostradzie A1 inspektorzy z Oddziału WITD w Starogardzie Gdańskim zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. Zespołem pojazdów transportowany był kontener z ładunkiem. Pierwsze spotkanie pojazdu należącego do kontrolowanego przewoźnika nastąpiło w dniu 4 listopada 2019r. Stwierdzone wtedy zostały naruszenia przepisów socjalnych na kwotę ponad 100 000 zł.

 

W trakcie poddano analizie dane cyfrowe zarejestrowane na karcie kierowcy oraz w pamięci tachografu. Analiza danych nie wykazała naruszeń dotyczących czasu pracy kierowcy. Inspektor przeprowadził dodatkowo porównanie informacji dostępnych poprzez system Viatoll z danymi zarejestrowanymi w pamięci tachografu. W wyniku tego sprawdzenia ustalono, że w czasie kiedy kierowca rejestrował na swojej karcie i w tachografie czas dziennego odpoczynku pojazd był w ruchu i poruszał się płatnym odcinkiem drogi krajowej, co zostało zarejestrowane w systemie Viatoll. Po okazaniu ww. danych, kierowca przyznał, że we wskazanych okresach używał magnesu przytwierdzając go do impulsatora tachografu. Kierowca wyjaśnił, iż użycie magnesu było spowodowane koniecznością pilnego dostarczenia ładunku. Kierowca używając magnesu w czasie ruchu pojazdu nie rejestrował swojej aktywności oraz przebytej przez pojazd drogi co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dodatkowo podczas kontroli inspektor przy pomocy testera OBD, ujawnił emulator „Ad-Blue” podłączony do instalacji układu oczyszczania spalin. Używanie tego typu niedozwolonego urządzenia, dezaktywuje system SCR i skutkuje wyższą emisją szkodliwych substancji do środowiska . W takim przypadku pojazd nie spełnia norm ekologicznych - przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego. Za powyższe zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika samochodowego.

Wobec przewoźnika wyciągnięte będą konsekwencje administracyjne przewidziane przepisami ustawy o transporcie drogowym. Kierowca za używanie magnesu został ukarany mandatem karnym. Ponadto do organów ścigania skierowany zostanie wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 306a Kodeksu karnego polegającego na zmianie wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.