Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

WhatsApp Image 2019 11 08 at 18.44.312W dniu dzisiejszym (08.11.2019r. w godz. 07:00 – 11:00) pomorscy inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili działania kontrolne na pętlach autobusowych w Gdańsku Wrzeszczu, Gdańsku Oliwie i Nowym Porcie. Kontroli poddano autobusy ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu technicznego. Działania prowadzone były w trybie akcyjnej kontroli uproszczonej, celem skrócenia czasu trwania inspekcji pojazdu do niezbędnego minimum, tak aby nie powodować zakłóceń w kursowaniu autobusów. Działaniami objęte zostały pojazdy przewoźników obsługujących linie miejskie.

W wyniku prowadzonych działań, inspekcji poddane zostały 33 autobusy. W ośmiu przypadkach kontrole wykazały nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego. Z powodu stwierdzonych usterek zatrzymano w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) dowody rejestracyjne tych autobusów. Dodatkowo w dwóch z ośmiu przypadków nie zezwolono na dalsze prowadzenia przewozów na linii, wydając kierowcom nakaz zjazdu do miejsca garażowania/serwisowania pojazdów, celem niezwłocznego usunięcia usterek. We wszystkich przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska poprzez wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika i/lub połączenia silnika ze skrzynią biegów. W dwóch przypadkach, nieszczelności i związane z tym wycieki stwierdzono w układach chłodzenia silnika. W jednym przypadku inspektorzy stwierdzili niesprawne zawory bezpieczeństwa systemu awaryjnego otwierania drzwi bocznych (każdych z 3 drzwi).

Podsumowując, stwierdzić należy, iż niemal 25 % skontrolowanego taboru posiadało usterki zaliczane do kategorii „poważne”. Dwa autobusy wyłączono z obsługi linii. Pozytywnym jest to, iż w żadnym z kontrowanych autobusów nie stwierdzono usterek niebezpiecznych, które stwarzałby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa pasażerów. Inspektorzy zwracali także baczną uwagę na stan ogumienia autobusów. Przekazane przez kontrolerów wnioski wskazują, że w tym zakresie tabor przewoźników jest dobrze przygotowany do nadchodzącego okresu zimowego, gdzie stan ogumienia w przypadku występującej śliskości nawierzchni, będzie jednym z głównych czynników warunkujących bezpieczeństwo przewozów.

WhatsApp Image 2019 11 08 at 18.44.30

WhatsApp Image 2019 11 08 at 18.44.32

WhatsApp Image 2019 11 08 at 18.44.322

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.