Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

20191108 221315NIELEGALNE UŻYCIE DWÓCH KART KIEROWCY - PO RAZ DRUGI W TYM TYGODNIU

Inspektorzy z oddziału w Starogardzie Gdańskim po raz piąty! w tym tygodniu stwierdzili manipulowanie rzeczywistym czasem pracy kierowcy. Tym razem kierowca, podobnie jak w przypadku kontroli z dnia 4 listopada, używał do rejestracji swojego czasu pracy karty innego kierowcy. Po raz kolejny manipulacja rejestracją czasu pracy miała ukryć jego rzeczywisty wymiar. Kierowca był przemęczony, co w sposób oczywisty wpływało na jego zachowanie za kierownicą i stanowiło bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Pasmo popełnianych przez kierowcę naruszeń przerwała na szczęście kontrola drogowa przeprowadzona w godzinach wieczornych na zjeździe z autostrady A1 na drogę krajową nr 22. Kierującym, który nie przestrzegał przepisów norm socjalnych okazał się być obywatel Ukrainy, zatrudniony w firmie krajowego przewoźnika. Pojazd członowy jadący z Hiszpanii po rozładunku mięsa w miejscowi Osie, przemieszczał się po kolejny ładunek do miejscowości Łukta.

Zaraz po zatrzymaniu pojazdu i wykonaniu wydruku z tachografu inspektor stwierdził, że w urządzeniu rejestrującym zalogowana jest karta z danymi personalnymi nieodpowiadającymi danym kierowcy, który prowadził zatrzymany pojazd. Po krótkich ustalenia okazało się, że w tachografie była umieszczona karta należąca do właściciela przedsiębiorstwa!!!

Po pobraniu danych z pamięci tachografu cyfrowego i z obu kart ustalono, iż kontrolowany kierowca nie przestrzegał przepisów dotyczących norm czasu pracy. Kierowca w kontrolowanym okresie do rejestracji czasu swojej pracy, używał karty swojego pracodawcy. Po przypisaniu danych z karty przedsiębiorcy, rejestrowanych przez ukraińskiego kierowcę, do danych zarejestrowanych na jego cyfrowej karcie, stwierdzono wielokrotnie popełnione najpoważniejsze naruszenia norm czasu pracy. Inspektor prowadzący kontrolę stwierdził m.in., że w poprzedzających 28 dniach, kierowca ani razu kierowca nie odebrał prawidłowego czasu tygodniowego odpoczynku!

W wyniku szczegółowej analizy danych, stwierdzone zostały naruszenia na łączną kwotę 21 800 zł. Tyle miałby do zapłacenia przedsiębiorca, który udostępnił swoją kartę pracownikowi, gdyby nie ustawowe ograniczenie wysokości kary.

Analiza czasu pracy wykazała, że kierowca wielokrotnie nie odbierał wymaganych odpoczynków dziennych, przekraczał tygodniowe maksymalne czas jazdy, skracał tygodniowe odpoczynki, a także przekraczał maksymalny dzienne okresy prowadzenia pojazdu.

Niektóre stwierdzone naruszenia w szczegółach:

- przekroczenie jazdy dziennej o 13 godzin i 29 minut! – 6 000 zł !

- skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o 10 godzin i 19 minut! – 800 zł !

- skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 7 godzin i 21 minut! – 3 800 zł !

- przekroczenie jazdy ciągłej o 2 godziny i 26 minut! – 1 050 zł !

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami ukraiński kierowca zmuszony był do natychmiastowego uiszczenia grzywny aby nie trafić do aresztu. Przemęczonemu kierowcy wydano zakaz kontynuowania jazdy do czasu odebrania przez niego prawidłowego czasu odpoczynku tygodniowego. Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem zostaną wyciągnięte konsekwencje administracyjne przewidziane za tego typu naruszenia w przepisach ustawy o transporcie drogowym.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.