Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

kartyZatrzymaniem karty kierowcy – przedsiębiorcy, którego rzecz jasna nie było w zatrzymanym pojeździe, zakończyła się kontrola drogowa przeprowadzona w dniu 13 listopada 2019r. W godzinach wieczornych inspektor z oddziału WITD w Bytowie, pełniąc służbę wspólnie z funkcjonariuszem bytowskiej drogówki zatrzymał na drodze krajowej nr 20 pojazd członowy przewożący frytki.

Transport wyruszył z Lęborka i miał się zakończyć w Czechach, a że trasa długa, a czasu mało więc kontrolowany kierowca do tego zadania przewozowego „poprosił o pomoc” inną kartę kierowcy. W tym wypadku pomocna okazała się karta pracodawcy. Podczas jazdy w tachografie zalogowana była bowiem, właśnie karta kierowcy-przedsiębiorcy. Tę niezgodną z przepisami prawa kooperację kierowcy pracownika z wirtualnie wspierającym go drugim kierowcą - przedsiębiorcą, przerwała na szczęście kontrola drogowa.

Po analizie danych z obu kart, dotyczących pracy jaką realnie wykonał jednak jeden kierowca, okazało się, że w okresie objętym kontrolą kierowca nie odbierał prawidłowych odpoczynków dziennych i przekraczał dopuszczalne maksymalne dzienne okresy prowadzenia pojazdu. W związku z tym, do realnej odpowiedzialności administracyjnej pociągnięty zostanie „pomocny” przedsiębiorca, za to, iż jego kartą wspomagał się skontrolowany kierowca. Sam kierowca natomiast na zakończenie kontroli otrzymał do uregulowania grzywnę w wysokości 2.000 zł za to, iż przystał na nielegalną współpracę z drugą, cudzą kartą.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.