Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

W Swarożynie na zjeździe z autostrady A1 inspektorzy z Oddziału WITD w Starogardzie Gdańskim przeprowadzili kontrolę kierowcy – przedsiębiorcy, który nie stosował się do obowiązujących przepisów w zakresie norm czasu pracy. Analiza odczytanych danych z karty kierowcy - przedsiębiorcy i danych z tachografu cyfrowego wykazała szereg naruszeń, w tym, m.in.:

- przekroczony o 3 godz. 42 min. maksymalny czas jazdy dziennej,

- skrócony o 5 godz. 17 min. czas odpoczynku dziennego,

- odpoczynek dzienny odebrany za późno o 1 godz. 29 min.

 

Dodatkowo inspektor prowadzący kontrolę dokonał porównania zapisów czasu jazdy z tachografu z danymi telemetrycznymi dostępnymi z systemów kontrolno-pomiarowych infrastruktury drogowej. Niestety, po raz kolejny analiza taka dała wynik pozytywny, bowiem wykazane zostało, że w czasie kiedy kierowca - przedsiębiorca rejestrował czas dziennego odpoczynku na swojej karcie i w tachografie, pojazd był w ruchu i poruszał się drogami publicznymi. Po przedstawieniu dowodów wskazujących na fałszowanie zapisów tachografu, kierowcy przedsiębiorca przyznał, że we wskazanych okresach używał magnesu, który „kleił” do impulsatora w skrzyni biegów.

Wnioski z wyjaśnień przedstawionych przez przedsiębiorcę, wskazują niestety, że kierowca przedkładał konieczność terminowego dostarczenia ładunku ponad bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.