Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

20191115 105819Taki wniosek dała kontrola drogowa przeprowadzona w miejscowości Rychnowy na drodze krajowej nr 22 przez inspektorów z Oddziału WITD w Chojnicach, którzy zatrzymali zespół pojazdów macedońskiego przewoźnika i poddali go kontroli. Jak ustalono kierowca jechał z Rosji z Kaliningradu do Chojnic, pod załadunek mięsa. Wcześniejsze zadanie przewozowe wykonywał na trasie Macedonia – Kaliningrad.

 

Na podstawie analizy danych sczytanych z karty kierowcy i z tachografu pojazdu inspektor stwierdził, że w chwili zatrzymania tachograf rejestrował odpoczynek, gdy w rzeczywistości pojazd poruszał się. Szybko ustalono, że kierowca za pomocą magnesu, ingerował w prawidłową pracę tachografu.

Szczegółowe ustalenia wskazały, że kierowca na trasie Macedonia – Kaliningrad – Chojnice często korzystał z pomocy magnesu, aby zyskać czas i szybciej wykonać zlecone zadania przewozowe.  Ogółem, z trasy liczącej w rzeczywistości około 2300 km, przebieg zarejestrowany przez tachograf to niecałe 1900 km.

Przewoźnik, którego kierowca zaginał „czasoprzestrzeń” przy użyciu magnesu wpłacił 10.000 zł kaucji na poczet kary w związku ze stwierdzonym naruszeniem. Kierowca również został pociągnięty do odpowiedzialności za ukrywanie swojego rzeczywistego czasu pracy.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.