Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

1.IMG 20191122 103630Inspektorzy z delegatury północnej GITD prowadząc na DK S6 skanowanie pojazdów w zakresie prawidłowości wnoszenia obowiązkowej opłaty za przejazd po drogach płatnych, podjęli czynności zmierzające do zatrzymania pojazdu członowego, którego VIABOXa, system Viatoll negatywnie zweryfikował w tym zakresie.

Inspektorzy po zatrzymaniu i podjęciu czynności kontrolnych sporządzili między innymi wydruk z danych z karty kierowcy. Informacje na wydruku wskazały, że podczas jazdy kierowcy rejestrował się odpoczynek. Inspektorzy przekazali te informacje do WITD w Gdańsku. Przybyły na miejsce kontroli zespół inspektorów, po przesłuchaniu kierowcy, ustalił, że tachograf wprowadza się w tryb rejestracji odpoczynku poprzez naciskanie pedału gazu i hamulca w odpowiedniej sekwencji. Podczas przejazdu do najbliższego warsztatu uprawnionego do badania tachografów, przeprowadzona została próba drogowa. Podczas przejazdu ustalono, że cyfrowy tachograf po wprowadzeniu sekwencji naciśnięć pedału gazu i hamulca, rejestruje podczas jazdy na karcie kierowcy i w pamięci urządzenia „czas odpoczynku”. W warsztacie tachografów, inspektorzy w obecności uprawnionego technika, przeprowadzili czynności zmierzające do ustalenia rodzaju zastosowanej manipulacji oraz elementów, które w sposób niedozwolony zakłócały prawidłową rejestrację aktywności kierowcy. W toku oględzin instalacji elektrycznej pojazdu inspektorzy natrafili dodatkowo na emulator, manipulujący pracą układu oczyszczania spalin. Zadaniem układu elektronicznego schowanego w małym czarnym pudełku było odłączenie pobierania płynu, który warunkuje prawidłową pracę systemu SCR i gwarantuje, że pojazd spełnia normę emisji spalin zgodną w tym przypadku ze specyfikacją EURO 5.

Kilkugodzinne oględziny instalacji elektrycznej pojazdu, warunkującej przesyłanie danych z impulsatora skrzyni biegów do tachografu pozwoliły ostatecznie ujawnić kolejny niedozwolony układ elektroniczny, który zakłócał na „żądanie” kierowcy prawidłową pracę tachografu, fałszując zapis rzeczywistej aktywności dotyczącej czasu pracy kierowcy. Po zatrzymaniu materiału dowodowego, w tym niedozwolonego urządzenia elektronicznego fałszującego zapisy tachografu i drogomierza, pojazd oddano do dyspozycji przedsiębiorcy. Kierowcę ukarano grzywną za używanie niedozwolonego urządzenia pozwalającego na manipulowanie prawidłową pracą tachografu. W stosunku do kierowcy prowadzone będzie także postępowanie karne w zakresie fałszownia wskazań drogomierza. W stosunku do przewoźnika, użytkującego kontrolowany pojazd wszczęte będzie postępowanie administracyjne dotyczące ujawnionego naruszenia.

IMG 20191122 152426

IMG 20191122 170247

IMG 20191122 170930

IMG 20191122 174506

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.