Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Inked26.11.2019 Sucharskiego jazda bez karty. IMG 20191126 134253 LIPrzed godziną 9:00 rano, inspektorzy z delegatury Północnej GITD kontrolując wnoszenie opłat za przejazd po krajowych drogach płatnych, zatrzymali w Gdańsku na drodze krajowej nr 89 zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. Kierowca wykonywał przewóz dwóch pustych dwudziestostopowych kontenerów z Bydgoszczy do Gdańska.

Z zapisów systemu VIATOLL wynikało, iż przewoźnik drogowy za przejazd pojazdu członowego poruszającego się między innymi po płatnym odcinku drogi krajowej, nie wnosił należnej opłaty. W toku dalszych czynności, inspektorzy ujawnili także, że kierowca nie rejestruje podczas jazdy, czasu swojej pracy za pomocą cyfrowego tachografu na karcie kierowcy. Informację w tym zakresie przekazali niezwłocznie inspektorom z WITD w Gdańsku, którzy po przybyciu na miejsce kontroli podjęli w tym zakresie stosowne czynności. Kierowca, mimo, iż został zatrzymany „na gorącym uczynku” odmówił przyjęcia mandatu karnego za wykroczenie polegające na nierejestrowaniu swojej aktywności na karcie kierowcy. Sprawę w tym zakresie będzie zatem rozstrzygał sąd. Gdańska ITD prowadzić będzie w stosunku do przedsiębiorcy postępowania administracyjne dotyczące nierejestrowania na karcie przez kierowcę aktywności związanej z wykonywaną pracą.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.