Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

W dniach 21 – 24 sierpnia 2013r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku w trakcie działań ukierunkowanych na przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, ładowności i nacisków osi pojazdów zatrzymali sześć zespołów pojazdów przewożących każdy po dwa kontenery dwudziestostopowe. Pojazdy zatrzymano na drodze krajowej nr 7 oraz drodze powiatowej prowadzącej z portu w Gdyni przez Estakadę Kwiatkowskiego do Obwodnicy Trójmiasta.

Czytaj więcej...

W dniu 8 sierpnia 2013r. w miejscowości Gdańsk zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, z wykorzystaniem patrolu motocyklowego, zatrzymał do kontroli pojazd Mercedes Benz o dmc 3,5 tony przewożący artykuły spożywcze. Ze względu na uzasadnione podejrzenie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, pojazd poddano ważeniu. W wyniku ważenia stwierdzono, że rzeczywista masa całkowita pojazdu wynosi 6,05 tony.

Czytaj więcej...

W dniu 6 sierpnia w Gdańsku na ul. Sucharskiego inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku wraz z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej w Gdańsku zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy marki MAN o dopuszczalnej masie całkowitej 7490 kg przewoźnika z województwa kujawsko – pomorskiego. Wstępna kontrola stanu technicznego pojazdu ujawniła liczne rażące usterki. Dokonano sprawdzenia dowodu rejestracyjnego pojazdu stwierdzając, że badanie techniczne kontrolowanego pojazdu został wykonane w dniu 3 sierpnia 2013 r. w m. Tupadły k/Inowrocławia i, że pojazd przeszedł to badanie z wynikiem pozytywny. Kolejnym zaskoczeniem dla kontrolujących było ustalenie na podstawie okazanych przez kierowcę wykresówek, że pojazd w okresie od dnia 2 sierpnia 2013 r. do dnia 5 sierpnia 2013 r. nie jeździł, co potwierdziły zarówno wpisy na wykresówkach jak i zeznania kierowcy, wg. których pojazd stał zaparkowany na terenie firmy, z której kierowca odbiera towar, mieszczącej się na terenie Gdańska.

Czytaj więcej...

W dniu 5 sierpnia br. w miejscowości Sporysz na drodze wojewódzkiej nr 240, Inspektor Oddziału Wydziału Inspekcji w Chojnicach zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którym jak ustalono wykonywano przewóz art. spożywczych dla jednej z największych sieci marketów w Polsce, z m. Piotrków Trybunalski do m. Chojnice.

 

W momencie rozpoczęcia kontroli stwierdzono, że kierowca prowadził zespół pojazdów bez zalogowanej własnej karty kierowcy. W momencie zatrzymania jechał z zalogowaną kartą kierowcy swojego pracodawcy. Zaraz po zatrzymaniu pojazdu, przy wykonywaniu wydruku aktywności kierowcy za dzień 5 sierpnia 2013 r. inspektor stwierdził, że w tachografie jest zalogowana karta innej osoby niż kierowca. Kierowca używał karty swojego pracodawcy aby zafałszować swój czas pracy i prędzej dojechać na rozładunek. Kontrolujący nałożył na kierowcę mandat karny w kwocie 2000 zł.

 

Kolejną manipulację czasem pracy kierowcy stwierdzono w dniu 07 sierpnia 2013 r. w miejscowości Szumleś Królewski na drodze wojewódzkiej 221 w trakcie rutynowych działań kontrolnych. W trakcie kontroli pojazdu ciężarowego marki Mercedes – Benz stwierdzono, że na wyświetlaczu cyfrowego urządzenia rejestrującego znajduje się komunikat„. . . jazda bez karty . . . ” a sam kierowca przyznał się, że nie posiada karty kierowcy. Kontrolujący nałożył na kierowcę mandat karny w kwocie 2000 zł i zakazał dalszej jazdy. Przewoźnik dostarczył na miejsce kontroli drugiego kierowcę posiadającego wymagane dokumenty i kartę kierowcy.

Inspekcja Transportu Drogowego jest specjalistyczną formacją kontrolną powołaną do kontroli przewozów drogowych wykonywanych pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów. Formacja ta została powołana do życia ustawą z dniem 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Jednym z zasadniczych celów powołania Inspekcji było stworzenie wyspecjalizowanej formacji kontrolnej ukierunkowanej na kontrolę transportu drogowego. Formacja ta miała wzmocnić już istniejące struktury kontrolne w sektorze transportowym, tj. Policje, Straż Graniczną i Służbę Celną oraz poprzez swoje działania przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa i porządku na polskich drogach.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku powołany został do życia w 2002 r. Inspektorat swoim zasięgiem działania obejmuje woj. pomorskie. Aktualnie tworzą go cztery wydziały (Wydział Inspekcji z dwoma oddziałami w Chojnicach i Słupsku, Wydział Prawny, Wydział Administracyjno - Techniczny oraz Wydział Finansowo - Księgowy) oraz jedno samodzielne stanowisko pracy ds. kadr.

 

Misją Inspektoratu tak, jak całej Inspekcji Transportu Drogowego jest zapewnienie uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ochrony infrastruktury drogowej i środowiska.

 

Celem pierwszoplanowym jest eliminowanie zagrożeń, poprawa jakości świadczonych usług oraz ochrona rodzimego rynku transportowego. Inne cele to:

1) poprawa przestrzegania przez przedsiębiorców oraz kierowców przepisów z zakresu transportu drogowego i niezarobkowego przewozu drogowego na potrzeby własne;

2) ujednolicenie warunków konkurencji w przewozach drogowych;

3) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

4) zastopowanie procesu degradacji dróg;

5) likwidacja nieuczciwej konkurencji;

6) ochrona środowiska naturalnego;

7) poprawa warunków pracy kierowców.

 

Do zadań Inspekcji należy między innymi kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych. Kontroli podlegają kierowcy wykonujący krajowy i międzynarodowy transport drogowy oraz niezarobkowy przewóz drogowy, przedsiębiorcy, a także podmioty wykonujące działalność gospodarczą w tym zakresie.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku postawione cele realizuje poprzez kontrole ruchu drogowego w ramach uprawnień nadanych ustawą Prawo o ruch drogowym, kontrole czasu pracy kierowców, kontrole przewozu towarów niebezpiecznych oraz odpadów, a także kontrole przestrzegania zasad i warunków transportu zwierząt.Kontroli Inspekcji podlegają kierowcy wykonujący krajowy i międzynarodowy transport drogowy oraz niezarobkowy przewóz drogowy, przedsiębiorcy, a także podmioty wykonujące działalność gospodarczą w tym zakresie Aby wszystkie zadania postawione przed Inspektoratem mogły zostać prawidłowo i w pełni zrealizowane nadano inspektorom określone prawa, jak choćby prawo wstępu do pojazdu, prawo kontroli dokumentów i wszelkich urządzeń pozostających w związku z wykonywanym przewozem, prawo kontroli masy, wymiarów i nacisków osi pojazdu, co przyczynić się ma do wyeliminowania z ruchu tych pojazdów, które swą masą lub rozmiarami wpływają istotnie na pogorszenie nawierzchni polskich dróg. Inspektorzy są również uprawnieni do kontroli w siedzibach przedsiębiorców i podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

 

Ostrze działań Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku skierowane jest przeciwko tym kierowcom, przedsiębiorstwom i podmiotom którzy świadomie i nagminnie naruszają obowiązujące przepisy prawa i nie chcą dostosować swojej działalności do przyjętych i obowiązujących norm prawnych. Z posiadanych przez inspektorów transportu drogowego uprawnień wynikają dalsze prerogatywy m. in. prawo do nakładani kar pieniężnych oraz mandatów karnych, pobierania kaucji, czy też sporządzania wniosków o ukaranie.

 

Realizując powyższe cele i zadania ciągle doskonalimy metody oraz sposoby ich realizacji dążąc do tego by były one realizowane na najwyższym poziomie oraz terminowo.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.