Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

plug_bez_prawkaW dniu 15.03.2013 r. w miejscowości Dębnica Kaszubska na drodze wojewódzkiej nr 210 zatrzymano do kontroli pługopiaskarkę. Kierowca odśnieżał drogę na odcinku Motarzyno ? Dębnica Kaszubska.

W dniu 6 marca br., ok. godz. 13 w m. Rumia zespół kontrolny WITD w Gdańsku zatrzymał do kontroli nietypowy transport. Zespołem pojazdów składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy przewożono 3 pojazdy (2 pojazdy m-ki Kamaz oraz 1 Poloneza). Wg. okazanych dokumentów przewożone pojazdy zostały zakupione na licytacji komorniczej.

W godzinach popołudniowych w dniu 01.03.2013 r. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego po raz kolejny przeprowadzili na terenie m. Słupska kontrole okazjonalnego przewozu osób i po raz kolejny ujawnili wykonywanie przewozu osób z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym.

W godzinach popołudniowych w dniu 27 lutego 2013 r. inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili na terenie m. Słupska kolejne kontrole okazjonalnego przewozu osób. Zatrzymano jednego ?przewoźnika? tzw. ?szarej strefy TAXI? wytypowanego m. in. na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w internecie. Stwierdzono naruszenia polegające na wykonywaniu transportu drogowego bez wymaganej licencji oraz wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ustawy o transporcie drogowym. W związku z ujawnionymi naruszeniami wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej zagrożone karą 10.000 zł.

taxi1W dniu 16 i 18 lutego 2013 r. w godzinach wieczornych i nocnych inspektorzy transportu drogowego WITD w Gdańsku przeprowadzili na terenie Gdyni oraz Słupska kolejne działania kontrolne ukierunkowane na eliminowanie nieuczciwej konkurencji w przewozie osób - w tzw. "szarej strefie TAXI".

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.