Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Służba cywilna

godło1 duze

Dyżury telefoniczne

Lista dyżurów telefonicznych Inspektoratów w Polsce.

 

przejdź do listy

Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

RODO

Zapoznaj się z naszą polityką RODO

otwórz

Dnia 24.07.2013 r. w m. Redzikowo inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku zatrzymali do kontroli pojazd członowy składający się z ciągnika siodłowego i naczepy. W chwili zatrzymania do kontroli wykonywany był krajowy transport drogowy rzeczy - ładunku pustaków ceramicznych Porotherm w ilości około 22 ton na trasie Lębork - Poznań.

W toku kontroli podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdu stwierdzono między innymi:

- nieszczelny układ pneumatyczny,
- brak tarczy hamulcowej i zacisku hamulcowego prawego koła na pierwszej osi naczepy,
- popękane tarcze hamulcowe na pozostałych kołach naczepy,

Czytaj więcej...

W dniu 23 lipca 2013 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku prowadząc działania kontrolne w m. Rusocin na autostradzie A1 zatrzymał do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika, którym przewożono materiał niebezpieczny o nr UN 3257 (asfalt). W trakcie kontroli ustalono, na podstawie okazanych wykresówek, że kierowca w dniu poprzedzającym dzień kontroli, przewożąc materiał niebezpieczny, prowadził pojazd przez ponad 15 godzin. Najdłuższy zadeklarowany przez kierowcę odpoczynek w okresie 24 godzin wyniósł jedynie 2 godziny 20 minut. Kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1450 zł, natomiast w stosunku do przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary. Przemęczony kierowca powstałe naruszenia tłumaczył m. in. złą organizacją pracy oraz chęcią zarobienia pieniędzy.

W dniu 22 lipca 2013 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku prowadząc mobilne działania kontrolne na terenie Gdańska zatrzymał pojazd marki MERCEDES, którym przewożono pamiątki sprzedawane w nadmorskich kurortach. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym wynosiła 3,5 tony. Po zważeniu pojazdu okazało się, iż rzeczywista masa całkowita kontrolowanego pojazdu wynosi 4,55 tony. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnej ładowności. Kierowca został ukarany mandatem karnym i otrzymał zakaz dalszego poruszania się pojazdem do czasu przeładowania ładunku. Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu ze względu na różną rzeźbę bieżnika opon i oberwane mocowanie stabilizatora spowodowane przewożeniem zbyt ciężkich ładunków.

W dniu 11 lipca 2013 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku poruszając się drogą krajową nr 20 w kierunku Kościerzyny zaobserwował trzy autobusy przegubowe, które poruszały się z prędkością 50 km/h  i nie zachowywały wymaganych odstępów uniemożliwiając tym samym wyprzedzenie ich przez inne pojazdy. W miejscowości Korne wszystkie trzy autobusy zostały zatrzymane do kontroli drogowej. Jak ustalono w trakcie kontroli żaden z autobusów nie miał aktualnych badań technicznych, w dwóch przypadkach ujawniono przerobienie dowodu rejestracyjnego pojazdu – daty ważności badań.

Czytaj więcej...

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Stosownie do art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga powinna zawierać co najmniej dane skarżącego, jego adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, w każdą środę tygodnia od godz. 15:00 do godz. 16:00 po wcześniejszym umówieniu się.
 
Zgłoszenia przyjmuje i koordynuje sekretariat WITD w Gdańsku: tel. (58) 524 – 12 – 80; fax (58) 524 – 12 – 92.

 

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy kierować na adres:

Wojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 51
80-251 Gdańsk


 

Główny Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków, raz w tygodniu, poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny w Biurze Głównego Inspektora, pod nr tel. 0 22 22 04 888.


Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy kierować na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa.

KONTROLE AUTOKARÓW

Potrzebę kontroli autokaru można zgłaszać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania kontroli prosimy, aby zgłoszenia były wysyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, datę i godzinę wyjazdu oraz nr kontaktowy. Kontrole realizują również właściwi miejscowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Ponad to autobus można sprawdzić samemu na internetowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji poprzez e-usługę „Bezpieczny Autobus”. Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów uzyskamy informację czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC i jest dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać dostęp do informacji o autokarze na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, należy podać jego numer rejestracyjny.