Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2018 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

W dniu 14.07.2017r. na drodze wojewódzkiej nr 221 w m. Nowa Karczma zespół kontrolny z WITD w Gdańsku zatrzymał do kontroli pojazd Mercedes z naczepą przewoźnika krajowego. Podczas kontroli wykonano wydruki z pamięci tachografu. W toku analizy zapisów cyfrowych wątpliwości wzbudziło brak informacji dotyczący drugiego sygnału. Po kontroli wnętrza kabiny znaleziono pilota do sterowania niedozwolonym urządzeniem, które przełączało tachograf na rejestrowanie odpoczynku zamiast jazdy.

 


 

Czytaj więcej...

Dwudniowe czynności kontrolne inspektorów transportu drogowego z Gdańska doprowadziły do udowodnienia stosowania nielegalnego wyłącznika w tachografie cyfrowym. W dniu 11.07.2017r. około godz. 19.00 w Gdyni podczas wyjazdu z promu zatrzymano do kontroli pojazd MAN wraz z naczepą przewoźnika zagranicznego. Okazało się, że kierowca wykonywał przewóz ładunku z m. Aspabruk w Szwecji do Rumunii.


 

Czytaj więcej...

W dniu 12.07.2017r. Inspektorzy Transportu Drogowego z Gdańska prowadzili czynności kontrolne w Gdańsku. Z uwagi na podejrzenie przeciążenia, wytypowano do kontroli sześć pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wszystkie pojazdy skierowano na punkt wagowy na ul. Armii Krajowej w celu ustalenia rzeczywistej masy całkowitej. Każdy z sześciu wytypowanych do kontroli pojazdów był przeciążony. Niechlubnym rekordzistą był 3,5 tonowy dostawczak, który ważył 7 600 kg


 

Czytaj więcej...

W dniu 06.07.2017r. na drodze krajowej nr 20 w m. Starkowa Huta zespół kontrolny z WITD w Gdańsku zatrzymał do kontroli pojazd DAF z naczepą. Podczas kontroli pobrane zostały dane z karty kierowcy oraz z pamięci tachografu zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe. Analiza  zapisów cyfrowych z tachografu i karty kierowcy wzbudziły wątpliwości pomiędzy danymi, które zostały zapisane w pamięci tachografu a na karcie kierowcy.

Czytaj więcej...

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.) zakaz ruchu na drogach na obszarze całego kraju pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów obowiązuje w następujących terminach:
3) w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:
a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.


Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.