Skargi i wnioski

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15:00 – 16:00. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w ww. godzinach w czwartek.

Zakazy ruchu

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2019 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk, działając na podstawie § 7 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) informuje, iż posiada zużyte i zbędne następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego: Ford Transit – GD 1700G, rok produkcji 2005, Renault Master GD 80195, rok produkcji 2003, Opel Vectra - GD 80193, rok produkcji 2003

Czytaj więcej...

W miniony piątek inspektorzy transportu drogowego z Gdańska usunęli łącznie 7 pojazdów dostawczych na parking administracyjny. Powodem usunięcia było znaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej przez samochody dostawcze do 3,5 tony. Najcięższy 3,5-tonowy dostawczak ważył blisko 8 ton. Przekroczenie ładowności pojazdów były kilkukrotne. Zdarzały się pojazdy, których masa własna z zamontowaną winda hydrauliczna oraz agregatem chłodniczym była większa od dopuszczalnej masy całkowitej wpisanej w dowód rejestracyjny.

Czytaj więcej...

Tym razem inspektorzy transportu drogowego ukierunkowali swoje czynności kontrolne na prawidłowe rejestrowanie czasu prowadzenia pojazdu i ewentualne manipulacje w tym zakresie. Wyniki kontroli zaskoczyły inspektorów. Pomimo skontrolowania ponad 120 pojazdów w ciągu niecałych dwóch godzin nie ujawniono poważnych naruszeń.

Czytaj więcej...

Inspektorzy transportu drogowego postanowili sprawdzić legalność przewozów realizowanych w rejonie lotniska w Gdańsku. Już po kilkunastu minutach od przyjazdu na parking terminala inspektorzy zatrzymali pierwszy samochód osobowy, który wykonywał transport osób jak się później okazało na podstawie popularnej aplikacji mobilnej. Chwilę później zatrzymano drugi taki przewóz.

Czytaj więcej...

Po raz kolejny okazało się, że ciemność nie ukryje naruszeń transportowych a tym bardziej nie powoduje uniknięcia odpowiedzialności. Już od jakiegoś czasu inspektorzy pracują w nocy a wyniki kontroli potwierdzają zasadność kontroli w tej nietypowej porze. Tym razem na celowniku inspekcyjnych kontroli znalazły się zestawy kontenerowe wyjeżdżające z terminala kontenerowego.

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców

Kontrola autobusów szkolnych i dowożących dzieci do szkoły prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego każdego roku. Inspektorzy kontrolują autobusy, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Wzmożone kontrole prowadzone są w „najgorętszych" okresach roku szkolnego najczęściej tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Pojazdy sprawdzane są pod szkołami oraz bezpośrednio na drogach.

 

W przypadku zastrzeżeń, co do stanu technicznego pojazdu warto zgłosić potrzebę kontroli autobusu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego faksem na nr (58) 524-12-92, e-mail sekretariat@witd.gdansk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.witd.gdansk.pl

 

Kontrole będą przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.