Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

W dniu 27 maja br. inspektorzy z WITD w Gdańsku na drodze krajowej nr 89 (ul. mjr. Henryka Sucharskiego) w godzinach przedpołudniowych prowadzili kontrole drogowe pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zmierzające do eliminowania z ruchu pojazdów przeciążonych.

Czytaj więcej...

W dniu 01.06.2016 roku inspektorzy WITD Gdańsk O/Kwidzyn wykonywali kontrole na drodze krajowej nr 55 w Kwidzynie. Między innymi zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów  jadący z Kwidzyna do m. Lipusz, którym przewożone jest drewno.

Czytaj więcej...

W dniu 25 maja br. zespół kontrolny z WITD w Gdańsku na drodze krajowej nr 7 w m. Dworek realizował w godz. 18:00 – 22:00 kontrole pojazdów ciężarowych w okresie obowiązywania zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów. W toku prowadzonych działań zatrzymano między innymi dwa pojazdy członowe przewoźnika białoruskiego, których kierowcy naruszyli obowiązujący zakaz ruchu. Każdy z kierowców ukarany został grzywną za niezastosowanie się do obowiązującego zakazu ruchu oraz „dodatkową przerwą” w jeździe, którą mógł zakończyć dopiero po godz. 22:00.

 

Czytaj więcej...

W dniu 25 maja 2016 r. inspektorzy transportu drogowego z Kwidzyna w trakcie kontroli zatrzymali samochód ciężarowy typu chłodnia polskiego przewoźnika. Zatrzymanym pojazdem wykonywano usługę transportową dla dużej sieci marketów. Samochód ciężarowy był wyposażony w tachograf cyfrowy, gdzie kierowca prowadząc pojazd powinien posługiwać się własną kartą kierowcy, umieszczoną w tachografie cyfrowym.

.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

 

o udzieleniu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę dwóch nowych samochodów osobowych, przeznaczonych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanych w 2016r.”

 

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA

 

o udzieleniu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2016r.”

 

Czytaj więcej...

Gdańsk 22 kwietnia 2016 r.

WP.272.3.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Dostawę dwóch nowych samochodów osobowych, przeznaczonych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanych w 2016r.”

 

Czytaj więcej...

WP.272.3.2016

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – NA DOSTAWĘ DWÓCH NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,

PRZEZNACZONYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU, WYPRODUKOWANYCH W 2016R.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

"Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych, przeznaczonych dla potrzeb

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanych w 2016r.”

Czytaj więcej...

W dniu 6 kwietnia 2016 r. w miejscowości Waplewo Wielkie powiat sztumski inspektorzy z Oddziału w Kwidzynie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego wraz z policjantami z Sztumu prowadzili wspólne działania kontrolne. Kontrole były ukierunkowane na pojazdy przewożące piasek, które jadąc przez miejscowości Stary Targ i Waplewo Wielkie w ocenie mieszkańców są niebezpieczne.

Do kontroli zatrzymano m.in. dwa pojazdy, którymi wykonywano krajowy przewóz piasku ze żwirowni. Kontrola urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców wykazała, że w pojazdach zainstalowane są tachografy analogowe i kierowcy posługują się wykresówkami.

Czytaj więcej...

WP.272.2.2016

Gdańsk, dnia 21 marca 2016r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – NA DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO
ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ BIUROWĄ DLA POTRZEB  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU, WYPRODUKOWANEGO 2016 R.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

"Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową
dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku"

Czytaj więcej...