Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2017 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

W dniu 14.09.2015r. w Gdańsku na ul. Majora Henryka Sucharskiego Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku kontrolując przewożone ładunki pod kątem zabezpieczenia i ich wagi ujawnili znaczne przekroczenie dopuszczalnej ładowności w jednym z kontrolowanych pojazdów. Rzeczywista masa pojazdu IVECO /o dmc do 3,49 t./ przewożącego materiały budowlane była wyższa od dopuszczalnej. Po zważeniu pojazdu okazało się, ze jego masa rzeczywista wynosi 4750kg.

Czytaj więcej...

W dniu 10 września 2015 r. około godziny 9:30 w miejscowości Szumleś inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z samochodu ciężarowego Volvo oraz trzy osiowej przyczepy ciężarowej do przewozu drewna. Podczas kontroli dokumentów ustalono, że przyczepa stanowiąca cześć zespołu pojazdów jest innym pojazdem niż pojazd do którego kierujący okazał dokumenty. Nie zgadzała się marka pojazdu, numer podwozia oraz ilość osi pojazdu. Podczas kontroli ustalono, że właściciel pojazdu nie posiada dokumentów dopuszczających do ruchu kontrolowanej przyczepy po drodze publicznej. Ponadto stan techniczny przyczepy odbiegał od wymagań obowiązujących przepisów.

 

Wobec powyższego zakazano poruszania się tym pojazdem po drodze publicznej, a kierującego pojazdem ukarano mandatem karnym.

4 września 2015r. w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze odbyło się szkolenie z techniki kierowania samochodami osobowymi dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.

Podczas szkolenia Inspektorzy mogli poznać reakcję pojazdu na zmienne warunki atmosferyczne, drogowe i terenowe symulowane na płycie poślizgowej i szarpaku, który destabilizuje tor jazdy. Uczestnicy szkolenia mogli doświadczyć jak pojazd się zachowuje podczas skrętu szosowego, hamowania awaryjnego i jak systemy bezpieczeństwa czynnego wspomagają zachowanie kierowcy.  To wszystko odbyło się pod okiem doświadczonych instruktorów techniki jazdy, na profesjonalnym, specjalnie do tego celu przygotowanym torze.

Kierowca pojazdu służbowego, w którym wykonuje się zadania związane ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, jest zawsze narażony na dodatkowe obciążenie psychofizyczne. Dlatego doskonalenie umiejętności przewidywania, unikania i pokonywania zagrożeń jest istotnym elementem szkolenia każdego kierowcy pojazdu służbowego.

Czytaj więcej...

W dniu 06 września 2015r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku byli gośćmi na gminnym festynie dożynkowym w Szemudzie. Gminne Dożynki były okazją do spotkania z kierowcami, przewoźnikami oraz najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. Oprócz pytań dotyczących przepisów prawa pracy, czasu prowadzenia pojazdów inspektorzy prezentowali plakaty i materiały prewencyjne kampanii „Bezpiecznie na drogach”, która jest elementem projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Tak jak na każdym festynie nie mogło zabraknąć prezentacji pojazdu i sprzętu, którym dysponuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających stoisko ITD cieszyła się przenośna waga samochodowa.

 

Czytaj więcej...

W dniu 02.09.2015 r.  Inspektorzy Transportu Drogowego z Wydziału Inspekcji Oddział Słupsk zatrzymali do kontroli przewoźnika litewskiego, którego kierowca prowadził nowo zakupiony w Danii ciągnik siodłowy marki Daf waz z wynajętą naczepą marki Schmitz. W trakcie kontroli ustalono, iż przy okazji przejazdu przez teren naszego kraju przewoźnik litewski realizował międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Okazało się, iż nie posiada licencji na wykonywanie takiego transportu za co została naliczona kara w wysokości 8 000 zł..

Czytaj więcej...

W dniu 24 sierpnia 2015r. we Władysławowie Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku kontrolowali przewozy osób.

 

Wzmożony ruch turystyczny w okresie wakacji powoduje, że znacznie częściej kontrolowane są autobusy zarówno w miejscach wyjazdów, jak i na głównych szklakach komunikacyjnych. Zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku o potrzebie kontroli napływają od rodziców, opiekunów i organizatorów. Tym razem Inspektorzy Transportu Drogowego w ramach pracy codziennej udali się do Władysławowa, gdzie dokonali kontroli autobusu oczekującego na dzieci udające się na letnią wycieczkę. W trakcie sprawdzenia stanu technicznego okazało się, że układ hamulcowy kontrolowanego autobusu jest niesprawny a usterka zagraża bezpieczeństwu.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Główny Inspektorat Transportu Drogowego realizuje kampanię „Bezpiecznie na drogach” będącą elementem projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Niniejsza kampania ma charakter ogólnopolski oraz przewiduje podjęcie wielowymiarowych i kompleksowych działań z wykorzystaniem różnorodnych nośników informacji, dzięki czemu obejmie ona swoim zasięgiem szerokie grono odbiorców. Kampania opiera się na dwóch wiodących formatach przekazu. Pierwszy skoncentrowany jest na opisie elementów infrastruktury zarządzanej przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, a także informacjach na temat zadań, celów oraz efektywności projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

Czytaj więcej...

Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Gdańsku rozpoczęła na Pomorzu kontrole nielegalnych przewozów osób. Inspektorzy wspólnie ze Strażą Miejską z Gdańska i Inspektorami Państwowej Inspekcji Handlowej w ciągu trzech dni kontroli ujawnili w 6 przypadkach nieprawidłowości zagrożone karą na łączna kwotę 48 tys. zł. Zgodnie z  ustawą o transporcie drogowym tak zwane przewozy okazjonalne wyglądem nie mogą przypominać taksówek: nie mogą mieć wypisanego numeru telefonu, nazwy firmy albo zamontowanego taksometru – niestety jest to dość powszechne naruszenie.

Czytaj więcej...

W dniu 17.07.2015 roku inspektor oddziału w Kwidzynie WITD Gdańsk jadąc na punkt kontrolny zauważył,  jak na jednym ze skrzyżowań w Starogardzie Gd., kierujący osobowym Volkswagenem gwałtownie się zatrzymuje. Nietypowe zachowanie wzbudziło podejrzenia  inspektora, który zatrzymał do kontroli kierującego. Badanie stanu trzeźwości u 30-letniego mieszkańca Starogardu Gdańskiego wykazało 0,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca tłumaczył się, że dzień wcześniej późnym wieczorem wypił cztery piwa. Zatrzymanie kierowcy uchroniło również innych pasażerów, których miał on zamiar zabrać w drodze do pracy. Kierowca został przekazany policjantom ze Starogardu Gdańskiego, którzy będą prowadzić czynności w sprawie o wykroczenie zagrożone karą zakazu prowadzenia pojazdu do 36 miesięcy i grzywną do 5 tys. zł.

W dniu 29.06.2015 roku inspektorzy transportu drogowego oddziału w Kwidzynie WITD Gdańsk kontrolowali kierujących na drodze wojewódzkiej nr 222 w Siwiałce. W trakcie kontroli u czterech kierowców badanie trzeźwości wykazało wynik pozytywny. U pierwszego kierowcy badanie wykazało 0,4 promila, zaś u drugiego 0, 3 promila w wydychanym powietrzu. Obaj kierowcy zatrudnieni byli przez przewoźników krajowych. Wynik pozostałych dwóch kierowców zatrzymanych do kontroli drogowej mieścił się w granicach w granicach dopuszczonych prawem i wskazywał odpowiednio 0,12 oraz 0,10 promila. Mężczyźni, których wyniki przekraczały wartości dopuszczalne zostali przekazani policjantom z Starogardu Gdańskiego, którzy będą prowadzić czynności w sprawie o wykroczenie zagrożone karą zakazu prowadzenia pojazdu do 36 miesięcy i grzywną do 5 tys. zł.

W dniu 17 czerwca 2015r. w Kwidzynie na drodze krajowej nr 55 inspektorzy z Oddziału Wydziału Inspekcji w Kwidzynie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej dwa zespoły pojazdów należące do jednego polskiego przewoźnika, który wracał z Rosji po rozładunku.

Podczas kontroli pojazdów inspektorzy sprawdzili wydruki z tachografów i wykryli, że dokonano zmian w zapisach czasu pracy. Oględziny skrzyni biegów potwierdziły przypuszczenia, iż kierowcy pojazdów fałszowali zapisy przykładając magnesy do impulsatorów w skrzyniach biegów. Kierowcy prowadzili pojazd z odłączonym tachografem do chwili zatrzymania. Mężczyźni tłumaczyli, że użycie magnesów wynikało z chęci przedłużenia dziennego czasu odpoczynku. Kierujący zostali ukarani mandatami karnymi po 2.000 zł.

Ponadto wobec przewoźnika wszczęto dwa odrębne postępowania administracyjne zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, które zagrożone są karą pieniężną do 5 000 zł.

Czytaj więcej...