Przetargi2020-02-29T21:59:36+01:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH

WP. 272.1.2019 Gdańsk, dnia 23 października 2019 r.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - NA DOSTAWĘPALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEBWOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, informuje o [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gdańsk, dnia 18 lipca 2019 r.       ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku. Zbywający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-286 Gdańsk na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 10 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami [...]