Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku.

Mając na uwadze ograniczanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii od dnia 26.10.2020 r. do odwołania obowiązują następujące zasady obsługi interesantów:

Bezpośrednia obsługa interesantów zostaje zawieszona. W sprawach pilnych interesanci będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym,  telefonicznym umówieniu się na wizytę, w każdym przypadku decyzje dotyczące osobistych wizyt będą podejmowane indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Na terenie urzędu obowiązuje nakaz zasłaniania ust  i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Wszystkich petentów prosimy o kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numeru telefonu 58  524 12 80 lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@witd.gdansk.pl.

Rekomendujemy przekazywanie pism związanych z postępowaniami administracyjnymi (podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) za pośrednictwem operatora pocztowego, podmiotu świadczącego usługi kurierskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

 

Podstawa prawna: § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316)