W dniu 11.10.2020 w godzinach porannych zespół kontrolny WITD w Gdańsku zatrzymał do kontroli na DK 89 w Gdańsku jadący pod załadunek ciągnik siodłowy z naczepą do przewozu kontenerów. W trakcie pobierania od kierowcy dokumentów i analizy wydruku z karty kierowcy, kontrolujący zwrócił uwagę, iż ponad dwóch godzin tachograf rejestruje odpoczynek co wskazywało na możliwość użycia przez kierowcę niedozwolonego urządzenia zakłócającego normalne funkcjonowanie tachografu. Kierowca zapytany przez inspektora, czy używa magnesu czy wyłącznika, oświadczył wprost, iż jedzie z przyłożonym magnesem do impulsatora skrzyni biegów. Przyłożenie magnesu do impulsatora skrzyni biegów spowodowało nierejestrowanie przez tachograf na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, prawidłowej aktywności kierowcy – jazdy oraz przebytej drogi. Po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej kierowca zdjął magnes z impulsatora skrzyni biegów. Kontrola wykazała także, że od niemalże tygodnia naczepa jeździ bez ważnego okresowego przeglądu technicznego.

Kierowca w związku ze stosowaniem niedozwolonego przedmiotu powodującego zmianę wskazań tachografu ukarany został grzywną. W stosunku do przedsiębiorcy wszczęte będzie postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za dopuszczenie do ruchu pojazdu bez ważnego okresowego badania technicznego oraz za podłączenie do tachografu przedmiotu powodującego zmianę wskazań tachografu.