Zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku – Oddział w Chojnicach na drodze krajowej nr 22 zatrzymał do kontroli drogowej pojazd członowy polskiego przewoźnika. Kontrolowanym pojazdem wykonywano przewóz ładunku ze Szczecinka do Torunia. Początkowo kontrolujący w wyniku odczytania danych z karty kierowcy oraz danych z tachografu stwierdził liczne przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu oraz naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z tachografu. Analiza danych odczytanych z tachografu w zakresie informacji ogólnych i danych technicznych tachografu w zestawieniu z informacjami odczytanymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów dała podstawy do podejrzenia, że mogło dojść do nieprawidłowości w zakresie oznaczenia pojazdu tablicami rejestracyjnymi. Odczytano numer VIN z tabliczki znamionowej znajdującej się w ciągniku samochodowym oraz tabliczki znamionowej umieszczonej na ścianie przedniej naczepy. W wyniku sprawdzenia po numerach VIN pojazdów w bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów stwierdzono, ze numery VIN zapisane na tabliczkach znamionowych różnią się od numerów VIN przypisanych do tablic rejestracyjnych jakimi był oznaczony ciągnik samochodowy oraz naczepa ciężarowa w chwili kontroli. Kontrolowany kierowca poinformował o tym, że tablice rejestracyjne zostały przełożone z ciągnika samochodowego i naczepy ciężarowej, znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. Kierowca wskazał numery rejestracyjne, którymi wcześniej oznaczony był ciągnik samochodowy oraz naczepa ciężarowa. Wskazane informacje potwierdzały dane ustalone przez inspektora w Centralnej Ewidencji Pojazdów. W toku kontroli stwierdzono brak aktualnych badań technicznych ciągnika samochodowego i kontrolowanej naczepy oraz brak obowiązkowych ubezpieczeń OC, dla obu pojazdów. O braku obowiązkowych ubezpieczeń poinformowano Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kierowca został ukarany mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za stwierdzone podczas kontroli drogowej naruszenia przepisów dot. transportu drogowego.