W dniu 28 lipca 2022r. pomorscy inspektorzy z Oddziału w Starogardzie Gdańskim wspólnie z inspektorami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim oraz członkami Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” prowadzili czynności kontrolne na drodze krajowej nr 55 w m. Rychnowo Żuławskie. Do jednej z kontroli zatrzymany został samochód ciężarowy transportujący bydło na ubój.  W trakcie oględzin ładowni oraz przewożonych zwierząt stwierdzono, iż krowa oraz cztery byki nie są transportowane osobno. Transport krów i byków może odbywać się jednocześnie tylko po oddzieleniu ich od siebie odpowiednimi przegrodami. Oględziny stanu zwierząt ujawniły, że krowa ma poważne krwawiące zranienie okolicy lewego oka. Kierowca przyznał, iż doszło do tego w trakcie transportu z uwagi na fakt, iż nie oddzielił od siebie zwierząt, a dodatkowo byki – jak to ujął – „są energiczne”. Na miejsce kontroli wezwany został lekarz weterynarii w celu opatrzenia rany zwierzęcia. Za zgodą lekarza weterynarii zezwolono na transport zwierząt bezpośrednio do ubojni w m. Zygmuntowo z pominięciem planowanych kolejnych miejsc załadunku. W związku z nieprzepisowym przewozem zwierząt pracownicy Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” zapowiedzieli, że w tym przypadku złożą zawiadomienie do prokuratury. Kierowcy grozi utrata licencji za nieprzestrzeganie podstawowych zasad przy przewozie zwierząt. Wobec przewoźnika wszczęte będzie postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas transportu zwierząt.